وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دولت تدبیر و امید همینی است که هست

0

گلونی: دولت تدبیر و امید همینی است که هست
فساد اقتصادی همینی که هست و در قانون اساسی وظیفه‌ی مردم رای دادن است. حرف زدن که نیست. پس کمتر حرف بزنید. اعصاب نگذاشتید برای ما. در کشورهای دیگر هم مردم رای می‌دهند و می‌روند پی کارشان.
پایگاه خبری گُلوَنی، محسن فرهانی: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: فعلأ مدیریت همین است، شما مردم رأی دادید، رئیس جمهور و مجلس انتخاب کردید و آنان نیز وزیر و مدیر انتخاب کردند. پس بی خود اعصاب، روح و روان همدیگر را آزار ندهیم.
پیش‌بینی می‌شود در پی اظهارات وزیر بهداشت، مردم فوج فوج از مرد و زن به خیابان بیایند و از وزرا و مدیران عذرخواهی کنند.
چراکه گویا مردم مقصر هستند که این عزیزان را انتخاب کردند.
ما پس از یک دودوتا چهارتا به مفاهیم عمیق اظهار نظر آقای قاضی‌زاده هاشمی پی بریدیم که می‌توانید در زیر بخوانید.
گرانی مردم رئیس‌جمهور و نماینده مجلس انتخاب کردند و اگر گرانی هست، همینی که هست. خودتان رای دادید. می‌خواست رای ندهید. حالا که رای دادید پس سکوت کنید تا آقایان به کارشان برسند.
بی‌کاری همینی که هست. چرا انتقاد می‌کنید؟ خودتان به این مدیران و مس..