قیمت مواد مخدر

ما مواد نکشیم کی بکشه؟

0

گلونی: ما مواد نکشیم کی بکشه؟
هر چه باشد هم قیمت مواد از قیمت دوا درمونو بیمارستان و انواع سکته کمتر است و هم بی­خبر از اتفاقات روی زمین آدم را فضایی می­‌کند. اصلا ما مواد مصرف نکنیم کی مصرف بکنه.‌
پایگاه خبری گُلوَنی، نسیم نوحه‌خوان: بعد از مدت­‌ها که از دور و نزدیک خبر گرونی و دلار و ارز و سکه رو شنیده بودم هوس بازارگردی به سرم زد.
کتونیامو پا کردم که بتونم بدون کوچکترین خستگی همه راسته‌­های بازار رو بگردم و همه نیازهای آینده دور و نزدیکم رو فراهم کنم.
برای سریع رسیدن به مایحتاجم از مترو استفاده کردم. موضوع بحث دو تا خانم داخل واگن که خیلی جدی داشتند با هم صحبت می‌­کردند توجه منو به خودشون جلب کرد.
یکی از خانم­‌ها از قول معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار ایرانی تجربه مصرف مواد مخدر دارند که ۱۰ درصد آنها رو زنان تشکیل می‌­دهند.
به نظرم درصد بالایی بود ولی خب خداروشکر من جز ۴ میلیون نفر نبودم.
فکرم رو از بحث بیرون کشیدم و از در مترو شروع به دید زدن مغازه­‌ها کردم یک آن احساس نیاز به زیرشلواری بهم دست داد بعد از لمس کردن شلوار و تعیین جنس و انتخ..