عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

0

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی

امروز مجموعه اي از عکس نوشته ها و متن هاي خاص برای قسمت بیو و همچنین پست هاي اینستاگرامی را گردآوری کرده ایم، دراین قسمت پست ها و متن هاي غمگین و کنایه دار رابه اشتراک میگذاریم. شـما عزیزان میتوانید از این متن ها و عکسها برای پست ها و قسمت بیوگرافی شبکه هاي اجتماعی تان استفاده کنید، در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

تـو كه نمی‌ دانی چـه كيفی دارد بيايد كسی كه هميشه دنبالش بوده‌ اي

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

دلم آنگاه خوش گردد کـه تـو دلدار مـن باشی

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

و مـن تـو را از میان هزاران «تـو» ي دیگران بـه یگانگی انتخاب کرده ‌ام

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

همگان بـه جست‌ و جوی خانه می گردند

مـن کوچۀ خلوتی را می خواهم

بی‌ انتها برای رفتن

بی‌‌ واژه برای سرودن و

آسمانی برای پرواز کردن

عاشقانه اوج گرفتن

رها شدن

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

و مـن تنها در خیالاتم با تـو، هرروز عاشقانه هایم را، زندگی میکنم

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

کودوم عشق ؟

کودوم حس ؟

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

نالوطی! گذاشتی پا روو چی دنبال چی بودی توو رابطمون با موچین؟

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

نفرین بـه مـن اگر برای اون می مردم.

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

بـه خودم آمدم انگار تویی درمن بود، این کمی بیشتر از دل بـه کسی بستن بود

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

بدی هاي مـن بخاطر بدی کردن نیست بخاطر احساس شدید خوبی هاي بی حاصل اسـت.

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

این پاییز کـه بگذرد، چـه زمستان غم انگیز بدی خواهد شد.

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

نفرین شود آن شب کـه تـو را برد و نیاورد.

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

ترجیح میدم تنهاباشم تا ازذنامرد محبت گدایی کنم.

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

از یه جایی بـه بعد دیگه هیچی مهم نیس فقط سکوت می‌کنی

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

تمام خیابانها را زیر پا گذاشتم

هیچ جا «سیانور» نداشت

برگشتم.

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

با کی میجنگی عزیزم؟مـن ببازم تـو نبردی.

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

باختم دلمو بهش ورفت. برنده اون شد

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

چجوری تونستی توی اوج سختی،پیامی بدی و بگی دیگه رفتی؟

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

عاشقی جرم نیست اي مردم.

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

مثل یه سیگار نصفه افتادم، در جهاني کـه پمپ بنزین بود

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

از خدا نخواه کـه همه ی دنیارو بـه تـو بدهد ! از خدا بخواه کسی رابه تـو بدهد

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

در دنیایی کـه فهمیدن، حاصلش خون جگر خوردنه انصافا نفهم بودن چـه نعمتیه

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

زشتی دنیا بخاطر وجود آدمای بد نیست! بخاطر سکوت آدمای خوبه

نوشته عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6) اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.

CopyRight Original Article منبع اصلی و رعایت قانون کپی رایت