مدارک و نحوه دریافت بیمه بیکاری | چگونه بیمه بیکاری دریافت کنیم؟

0

مدارک و نحوه دریافت بیمه بیکاری | چگونه بیمه بیکاری دریافت کنیم؟

امروز درباره بیمه بیکاری و همچنین مدارک مورد نیاز و شرایط لازم برای دریافت این بیمه صحبت می‌کنیم. با توجه بـه شرایط کنونی و فشارها و ریاضت هاي اقتصادی خیلی از افراد بـه دنبال بیمه بیکاری هستند اما از چگونگی آن اطلاعات چندانی ندارند. مـا دراین مقاله از 0 تا 100 بشما توضیح خواهیم داد کـه چـه کارهایی انجام دهید تا بیمه بیکاری دریافت کنید. با پارس ناز همراه باشید.

بیمه بیکاری یک حق برای کارگران در قالب قانون کار بوده و مجردان بـه مدت 36ماه و متاهلان بـه مدت 50ماه میتوانند بیمه بیکاری دریافت کنند. هر میزان سابقه پرداخت حق بیمه شـما بـه تامینِ اجتماعی بیشتر باشد مبلغ دریافتی بیمۀ بیکاری و دریافت سقف ماهانه افزایش خواهد یافت.

مثلاً کارگر مجردی کـه بیش از 120 ماه سابقۀ پرداخت حقِ بیمه داشته باشد 12 ماه بیمه بیکاری براساس حداقل حقوق همان سالی کـه بیکار شده اسـت دریافت می‌کند.این میزان برای متاهلان 26 ماه اسـت. سال 1396 بیش از 220 هزار نفر درسراسر کشور بیمۀ بیکاری دریافت کردند و این راهی برای پوشش عده اي از هزینه هاي زندگی کارگرانی اسـت کـه بـه صورت ناخواسته از کار بیکار میشوند.

حداقل مبلغ بیمه بیکاری درسال 1397 نیز حدود 950 هزار تومان درماه اسـت کـه برای مشمولان هر 2 ماه یکبار بـه حساب آن ها نزد بانک رفاه واریز می‌شود. خبر خوشی کـه برای مقرری بگیران بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی درسال 1397 اعلام شد مربوط بـه رای دیوان عدالت اداری اسـت.

مدارک و نحوه دریافت بیمه بیکاری | چگونه بیمه بیکاری دریافت کنیم؟

از این پس اگر شـما بـه منظور ثبت حضور و غیاب کامپیوتری در ادارات کار مراکز استان ها ‌«کـه باید هرماه انجام دهید تا بیمه بیکاری شـما از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود» تاخیر 45 دقیقه اي داشته باشید این تاخیر منجر بـه قطع مقرری بیمه بیکاری شـما نخواهد شد. خوب. صحبت از بیمه بیکاری شد. بد نیست درباره مدارک شرایط و شیوه دریافت آن اطلاعاتی دراختیار کاربران عزیز قرار دهیم.

شرایط دریافت بیمه بیکاری چیست؟

هر کارگری کـه سابقۀ پرداخت بیمۀ تامین اجتماعی ماهانه را بر اساس فهرست کارفرما «بیمه اجباری» داشته باشد می‌تواند براساس میزان سابقه و مبلغ پرداختی از مزایای بیمه بیکاری استفاده کند.

مدارک و نحوه دریافت بیمه بیکاری | چگونه بیمه بیکاری دریافت کنیم؟

بیمه بیکاری بـه افرادی تعلق می‌گیرد کـه بدون میل و اراده خود و بدلیل تغییر درساختار کارگاه اقتصادی مربوط بیکار شده باشند. بنابر این کارگری کـه بـه میل خود کار را ترک کند از این مزایا بهرمند نمیشود.

ترک غیر ارادی کارگر یعنی چی؟

دراصل غیر ارادی بودن بیکاری ملاک اصلی برخورداری از حمایتهای بیمه بیکاری اسـت وکسی خودش کارش را ترک کند شرایط دریافت بیمه بیکاری را نخواهد داشت.

مدارک و نحوه دریافت بیمه بیکاری | چگونه بیمه بیکاری دریافت کنیم؟

تشخیص ارادی و غیر ارادی بودی بیکاری بیمه شدگان برعهده کمیته اي متشکل از نمایندگان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمانِ تامین اجتماعی اسـت وشعب تامین اجتماعی بر اساس معرفی ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی درخصوص برقراری مقرری بیمۀ بیکاری برای بیمه شدگان اقدام می‌کنند.

چقدر کارگر از زمان بیکار شدن فرصت دارد تا خود را معرفی کند؟

زمان گزارش بیکاری برای دریافت مقرری بیمه بیکاری بیمه شده اي کـه کار خودرا بـه‌صورت غیر ارادی ازدست می‌دهد برای دریافت مقرری بیمه بیکاری باید حداکثر ظرف مدت 1 ماه از تاریخ بیکاری موضوع رابه واحدهای اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهد و آمادگی خودرا برای اشتغال بکار تخصصی خود و یا کار مشابه آن اعلام کند.

آیا کارفرما باید معرفی نامه صادر کند؟

بله. کارفرما شـما باید در نامه اي بـه اداره کار مرکزی استان، دلیل بیکار شدن ناخواسته شـما رابا درج زمان، بـه صورت مکتوب اعلام کند.

آیا به بیمه شدگان اختیاری هم بیمه بیکاری تعلق می گیرد؟

خیر.

فرق بیمه بیکاری با بیمه تکمیلی چیست؟

ارتباطی ندارد.

من 15 سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم و اخیرا بیکار شدم. چه مدت مقرری بیمه بیکاری به بنده پرداخت می شود؟

مبلغ و ماه هاي پرداختی را تامین اجتماعی ارزیابی می‌کند و بین متاهلان و مجردان متفاوت اسـت.

فرق بیمه بیکاری با بیمه اختیاری چیست؟

ارتباطی ندارد. بیمه اختیاری برای افراد خود اشتغال «خویش فرما» اسـت کـه در صورت بیکار شدن بـه ان ها مقرری بیکاری پرداخت نمیشود.

اگر بیش از 1 ماه از زمان بیکار شدن گذشته باشد چه باید کرد؟

باید با شرح دلایل متقن و نامه کارفرما بـه شعبه تامین اجتماعی کـه کد کارگاه کارفرما در انجا قرار داد مراجعه کنید.

آیا قرارداد کارگر با کارفرما برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری ضروری است؟

بله.

آیا فیش حقوق کارگر برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری ضروری است؟

طبق معمول خیر. نامه کارفرما کفایت میکند.

شرایط دریافت بیمه بیکاری

با توجه بـه انچه گفته شد بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاقِ دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند.

= مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی باشند.

= بـه صورت غیر ارادی از کار اخراج شده باشند

= تبعه کشور هـای خارجی نباشند.

= مستمری بگیر بازنشسته و یا از کار افتاده کلی نباشند.

= بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.

= در صورت اتمام قرارداد بیکار شدن حداقل 1 سال سابقه نیاز اسـت.

مدارک و نحوه دریافت بیمه بیکاری | چگونه بیمه بیکاری دریافت کنیم؟

بیمه شدگانی کـه بعلت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل – جنگ – زمين لرزه و آتش سوزی بیکار میشوند برای دریافت مقرری بیکاری نیاز بـه داشتن حداقل سابقۀ پرداخت حق بیمه ندارند وحتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند میتوانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند.

مدارک و نحوه دریافت بیمه بیکاری | چگونه بیمه بیکاری دریافت کنیم؟

بیمه شدگان باید در دوره هاي کارآموزی و سوادآموزی کـه از سوی ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی ونهضت سوادآموزی برگزار میشود شرکت کنند و هردو ماه یک‌بار گواهی لازم دراین زمینه رابه شعب تامین اجتماعی ارائه کنند. «این قضیه درسال هاي اخیر برگزار نمیشود»

مقرری بیمه بیکاری روزانه چند تومان است ؟

میزان مقرری روزانه بیمه بیکاری 55 درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده اسـت. بـه مقرری افراد متاهل و متکفل بـه ازای هر یک از افراد تحت تکفل «حداکثر تا چهار نفر» 10درصد حداقل دست مزد زمان بیکاری «شروع بیکاری» افزوده میشود.

مدارک و نحوه دریافت بیمه بیکاری | چگونه بیمه بیکاری دریافت کنیم؟

اما در هر حال میزان مقرری بیکاری نباید از حداقل دست مزد تعیین شده برای هرسال کمتر و از 80 درصد متوسط مزد یا حقوق بیمه شده بیشتر باشد. متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده کـه مبنای تعیین مقرری بیکاری اسـت از طریق تقسیم جمع کل دریافتی مبنای کسر حق بیمه ظرف ۹۰90 روز قبل از شروع بیکاری بر روزهای کار بیمه شده دراین مدت ارزیابی میشود.

در چه صورت بیمه بیکاری قطع می شود ؟

بیمه شده مجددا بکار اشتغال یابد. بیمه شده بیکار بدون پوزش موجه از شرکت در دورههای کارآموزی یا سواد آموزی خودداری کند. بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند.

مدارک و نحوه دریافت بیمه بیکاری | چگونه بیمه بیکاری دریافت کنیم؟

بیمه شده بیکار مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی شود و یا فوت نماید. بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی بکار اولیه برگردد.مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری خاتمه یابد.

مدارک لازم برای دریافت بیمه بیکاری

= اصل و کپی یک سال آخر قرارداد کار یا رای صادر شده

= عکس ۴*۳ جدید «۴ قطعه»

= اصل و کپی مدرک تحصیلی یا مدرک فنی

= اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه

= اصل و کپی کارت ملی

= اصل و کپی گواهی کار از شرکت

= اصل و کپی کارت پایان خدمت «برای آقایان»

= پوشه روغنی «یک جلد»

= کپی صفحه اول دفترچه بیمه

برای کسب اطلاعات تکمیلی درباره شرایط جدید و پاسخ بـه پرسش هاي متداول بـه سایت سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنید. اگر با سوالی روبه‌رو شدید تقاضای هاي خودرا با شرح وضعیت کاری خود کامنت کرده تا بررسی شود.

نکات قابل توجه در بیمه بیکاری

مدت زمانِ دریافت بیمۀ بیکاری جز سوابق بیمه از نظر بازنشستگی و از کار افتادگی محسوب میشود ودریافت بیمه بیکاری نه تنها آسيب اي بـه بازنشستگی نمی‌زند بلکه زمان دریافت بیمه بیکاری بعنوان سابقه بیمه برای بازنشستگی در نظر گرفته میشود. مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط از روز اول بیکاری قابل پرداخت اسـت حتی اگر مراحل اداری در اداره کار چندین ماه طول بکشد.

دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری از کار افتادگی جزئی نمی‌شود. در صورت بیکاری زن و شوهر بیمه شده هردو از مقرری بیمه بیکاری برخوردار میشوند. درصورتی کـه پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری بـه بیمه شده اي مشخص شود کـه بیکاری بیمه شده ناشی از اراده شخصی وی بوده اسـت بیمه شده باید وجوه دریافتی بعنوان مقرری بیمه بیکاری رابه سازمان تامین اجتماعی بازپرداخت نماید.

مدارک و نحوه دریافت بیمه بیکاری | چگونه بیمه بیکاری دریافت کنیم؟

همچنین بیمه شدگانی کـه با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی بکار قبلی خود باز می‌گردند نیز باید مبالغ دریافتی رابه تامین اجتماعی برگردانند.چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خودرا اعلام نکند و علی رغم اشتغال همان‌ گونه بـه دریافت مقرری بیمه بیکاری ادامه دهد باید مقرری دریافتی از زمان اشتغال رابه تامین اجتماعی برگرداند.

بیمه شدگانی کـه وفق مقررات قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختلاف مقرر دراین قانون بدلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه هاي انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج گردیده اند مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود. کارگران فصلی درصورتی کـه صرفا در اثنای فصل کار اخراج گردیده و بیکاری آن ها بلا اراده تشخیص داده شود مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی کـه بر اساس رای مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند، مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواهند بود. چنانچه بیمه شده درپایان قرارداد کار بیکار شود داشتن 1 سال سابقه پرداخت حق بیمه درآخرین کارگاه الزامی اسـت. بـه مدیر عامل شرکت ها حقوق ایام بیکاری تعلق نمیگیرد:

مدارک و نحوه دریافت بیمه بیکاری | چگونه بیمه بیکاری دریافت کنیم؟

برطبق قوانین بیمه بیکاری تامین اجتماعی پرداخت حقوق بـه مدیر عامل شرکت ها وبیمه پردازی آن ها اختیاری بوده و اجباری نیست مشمول قوانینِ بیکاری نبوده و می‌توان در صورت درج نام مدیرعامل در فهرست بیمه 3 درصد بیمه بیکاری را از حقوق وی کسر ننمود. در هر حال مدیر عامل شرکت حتی در صورت بیکاری مشمول دریافت حقوق ایام بیکاری نخواهد بود.

علل قطع شدن بیمه بیکاری

در شرایط زیر حقوق بیمه بیکاری تعلق نمیگیرد و یا منجر بـه قطع بیمه بیکاری میشود بیمه شده مجددا بکار اشتغال یابد. بیمه شده بیکار بدون پوزش موجه از شرکت در دوره هاي کارآموزی یا سوادآموزی خودداری کند.

مدارک و نحوه دریافت بیمه بیکاری | چگونه بیمه بیکاری دریافت کنیم؟

بیمه شده بی کار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند. بیمه شده بیکار مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی شود و یا فوت نماید. بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی بکار اولیه برگردد. مدت زمانِ استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیمۀ بیکاری خاتمه یابد.

نوشته مدارک و نحوه دریافت بیمه بیکاری | چگونه بیمه بیکاری دریافت کنیم؟ اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.

CopyRight Original Article منبع اصلی و رعایت قانون کپی رایت