بیایید در گرانی مثل مسئولان رفتار کنیم

0

گلونی: بیایید در گرانی مثل مسئولان رفتار کنیم

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از یک گرانی جدید صحبت کرد و گفت: قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی در بازار به ۷ هزار تا ۷۵۰۰ تومان رسید.

پایگاه خبری گُلوَنی؛ محسن فراهانی: باز هم خبر بد. باز هم گرانی، باز هم گرانی میوه. باور کنید ما هم خسته شده‌ایم از بس که در مورد خبرهای گرانی مطلب نوشتیم. یادداشت نوشتیم. نقد کردیم و طنز نوشتیم‌؛ اما دیگر کافی است. دیگر بس است.

یادداشت‌های بی‌اثر

هرچه ما بیشتر می‌نویسیم گویا بیشتر گران می‌شود.

ما کارمان را کردیم. دیگر بس است. می‌خواهیم دیگر سکوت کنیم.

خبرهای گرانی را بخوانیم و خیلی راحت از کنارشان بگذریم.

نه یادداشتی، نه طنزی و نه نقدی. ساکت ساکت.

گرانی

خودمانیم، ما هم دیگر سرد شدیم. دیگر دست‌مان به قلم نمی‌رود برای نوشتن نقدی بر این گرانی‌ها.

دیگر حرفی هم برای گفتن باقی نمانده. گفتنی‌ها را گفتیم، نوشتنی‌ها را نوشتیم.

اما همچنان شاهد خبرهای این چنینی هستیم.

روزی نیست که خبرگزاری‌ها را چک کنیم و خبر گرانی نشنویم و نخوانیم.

دیگر چه حرفی باقی مانده برای زدن و چه نقدی باقی مانده برای نوشتن؟

دیگر چه کسی می‌خندد؟

با گوجه‌ی هفت هزار تومانی مگر می‌شود شوخی کرد؟

اصلا اگر ما هم با آن شوخی کنیم، مگر کسی به آن می‌خندد؟

شوخی و طنز حدی دارد. تا یک جایی می‌شود به یک سری اتفاقات خندید.

بیشتر از یک حدی دیگر جا ندارد.

به عنوان مثال اگر گوجه از ۲۰۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان برسد و سپس به ۳ هزار تومان برسد، می‌شود نقدی طنزآلود بر آن نوشت.

اما وقتی نیمی از اخبار ما خبر گرانی است، چه مطلب طنزی می‌توان برای آن نوشت؟

بیایید مثل مسئولان رفتار کنیم

اگر هم بنویسیم به کجا برمی‌خورد؟ چه کسی گوش می‌کند؟

مسئولان خیلی راحت از کنارش عبور می‌کنند.

انگار که اصلا اتفاقی نیفتاده است. حالا ما هم می‌خواهیم یک بار مثل مسئولان رفتار کنیم.

با شنیدن اخبار گرانی‌ها سکوت کنیم و حرفی نزنیم.

خیلی راحت از کنارش عبور کنیم، انگار که اصلاً اتفاقی نیفتاده است.

این‌طور حداقل اعصاب‌مان راحت‌تر است.

پایان پیام

گلونی: بیایید در گرانی مثل مسئولان رفتار کنیم

CopyRight Original Article منبع اصلی و رعایت قانون کپی رایت