قیصر امین پور را با چهارراه از سر راه برداشتند

0

گلونی: قیصر امین پور را با چهارراه از سر راه برداشتند

پایگاه خبری گُلوَنی، معین بادپا: با تصمیم مسئولان شهرداری منطقه ۲ میدان قیصر امین پور به چهارراه تبدیل شد و مجسمه قیصر امین پور هم برداشته شد.

علی رغم اعتراض برخی افراد همچون آقای مسجد جامعی، می‌توان دلایل زیادی برای این تبدیل ردیف کرد که ما فقط به چند مورد آن اشاره می‌کنیم.

قیصر امین پور را از سر راه برداشتند

تبدیل میدان قیصر امین پور به چهارراه

فضای مازاد

میدان بخشی از زمین را الکی با گل و بوته و مجسمه اشغال می‌کند که با تبدیل آن به چهارراه می‌توان از فضای سبز بیش از حد در شهرها کاست و آن را به خودروها اختصاص داد.

فرهنگ دورزدن

میدان با رواج فرهنگ دور زدن، موجب می‌شود تا افراد یکدیگر را هم دور بزنند. اما چهارراه، فرهنگ گفتگو و رودررو شدن با مشکلات را توسعه می‌دهد.

صفر یا جمع

میدان تداعی‌کننده عدد صفر است که به هیچ دردی نمی‌خورد و آنقدر الکی است که از روی پول هم می‌خواهند حذفش کنند. اما چهارراه، علامت جمع در ریاضی است و نشانه توسعه به خصوص در محاسبات مالی است.

انرژی مثبت

چهارراه علامت انرژی مثبت است و می‌توان سرزندگی را از آن برداشت کرد. درحالی که میدان انسان را یاد چاه می‌اندازد که در ضمیر ناخودآگاه انسان، حس منفی ایجاد می‌کند.

گیج کننده نیست

چهارراه، برای همه همان چهارراه است و دارای چند اسم نیست. در حالی که میدان دارای اسم‌های دیگری مثل فلکه است. در نتیجه مردم دچار ابهام شده و به اختلاف میان انسان‌ها دامن می‌زند.

کاهش بیکاری

برخی از میدان‌ها محل تجمع بیکاران شده است و این موضوع از زیبایی شهر می‌کاهد. با تبدیل میدان به چهارراه، از آنجایی که کسی جرات نمی‌کند وسط چهارراه بنشیند، می‌توان آمار بیکاری را تا حد بسیار زیادی کاهش داد.

پایان پیام

گلونی: قیصر امین پور را با چهارراه از سر راه برداشتند

CopyRight Original Article منبع اصلی و رعایت قانون کپی رایت