ویژگی‌های جدید اعضای شورای شهر

0

گلونی: ویژگی‌های جدید اعضای شورای شهر

رییس شورای شهر دیر از توابع استان بوشهر گفت: یکی از اعضای این شورا که به اتفاق خواهر بیمارش به مرکز بهداشت درمان این شهر مراجعه کرده بود، پس از مشاجره لفظی به صورت خانوادگی پزشک را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

پایگاه خبری گُلوَنی، محسن فراهانی: عضو شورای شهر یکی از شهرهای کشورمان، با خانواده به یک پزشک حمله کردند و تا می‌خورد کتکش زدند.

این اتفاق و مورد اخلاقی یکی دیگر از شوراهای شهر، باعث شد دیدمان نسبت به برخی از اعضای شوراهای شهر تغییر کند. گویا آن‌ها خیلی هم مدیر و مدبر و با اخلاق نیستند.

پیش‌بینی‌ها

پیش‌بینی می‌کنیم در دور بعدی انتخابات شورای شهر، برخی از این دوستان در سوابق خود موارد زیر را اضافه و به آن افتخار کنند:

شرکت در نزاع خانوادگی و خیابانی منجر به یک قتل و دو قطع عضو.

زدن ۷۰ ضربه چاقو به دل و دوال یک نفر تنها در سی ثانیه.

برنده‌ی سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل در جشنواره فیلم‌های غیراخلاقی.

برنده‌ی سیمرغ بلورین بهترین فیلم‌برداری در جشنواره فیلم‌های غیراخلاقی. (با بهره‌گیری از روش فیلم‌برداری از لای درز در)

شرکت در ۱۷۰ مورد اختلاس، پول‌شویی، زمین‌خواری، کوه‌خواری، جنگل‌خواری و هر آنچه پسوند خواری داشته باشد.

متخصص در کف‌گرگی، کله، زانو، پرتاپ سنگ، قمه‌کشی و انواع و اقسام دشنام‌های ناموسی.

سابقه‌ی ۸ بار بستن خیابان و ۲ بار خارج کردن شلوار از پای منتقدین.

پایان پیام

گلونی: ویژگی‌های جدید اعضای شورای شهر

CopyRight Original Article منبع اصلی و رعایت قانون کپی رایت