نمایندگان کارگران با چه کسی توافق کردند؟

0

گلونی: نمایندگان کارگران با چه کسی توافق کردند؟

علی خدایی نماینده کارگران گفت: نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، بر افزایش ۸۰۰ هزار تومانی هزینه‌های زندگی و تورم ۳۱ درصدی در این هزینه‌ها توافق کردند.

پایگاه خبری گُلوَنی، محسن فراهانی: نمایندگان کارگری توافق کردن که به دلیل تورم ۳۱ درصدی، هزینه‌های زندگی کارگران ۸۰۰ هزار تومان افزایش داشته است. این توافق و اعلام عدد ۸۰۰ هزار سوال‌هایی را در ذهن ما ایجاد می‌کند که در ادامه می‌خوانید.

رو به بالا یا پایین؟

در کشور ما چه‌گونه این آمار و ارقام را محاسبه می‌کنند که همیشه یک عدد رند در می‌آید؟ خودشان رندش می‌کنند؟ رو به بالا گردش می‌کنند یا رو به پایین؟ اگر روبه بالا گرد کنند در حق دولت اجحاف می‌شود و اگر روبه پایین گرد کنند در حق ملت.

توافقات الکی

این نمایندگان کارگری عزیز با کی توافق کردند؟ با هم توافق کردند؟ نماینده کارگران که همیشه با هم موافق هستند. مهم این است که این نمایندگان با نمایندگان کارفرمایان به توافق برسند. سپس هر دوی آن‌ها با نماینده دولت به توافق برسند.

نتیجه برای کارگران

معمولاً این طور است که نمایندگان کارگری سر یک رقم با هم موافق هستند اما آن چیزی که در آخر به دست کارگر می‌رسد خیلی کم تر از این حرف‌هاست.

به عنوان مثال حالا که سر ۸۰۰ هزار تومان توافق کردند، می‌روند با نمایندگان کارفرمایان جلسه می‌گذارند و ۵۰۰ هزار تومان را به تصویب می‌رسانند.

بعد می‌روند نزد نماینده دولت و آن‌جا به دلیل کمبود بودجه، ۲۰۰ هزارتومان را تصویب می‌کنند. آخر سر هم ۱۰۰ هزار تومان به فیش حقوقی کارمندان اضافه می‌شود. آن هم ۳۰ هزار تومانش به عنوان مالیات کسر می‌شود.

پایان پیام

گلونی: نمایندگان کارگران با چه کسی توافق کردند؟

CopyRight Original Article منبع اصلی و رعایت قانون کپی رایت