بعد از شکست عشقی و عاطفی چه کنیم؟ | ناراحت و برطرف کردن شکست عشقی

0

بعد از شکست عشقی و عاطفی چه کنیم؟

بعد از شکست عشقی چـه کنیم؟ این سوالی اسـت کـه در مواجهه با شکست هاي عشقی و عاطفی در مغز بارها و بارها تکرار می‌شود، همه ی مـا ممکن اسـت درگیر این احساس بـه شدت اذيت دهنده شویم و خیلی ها هرروز درگیر این احساس می‌شوند. مباحثی هستند کـه می‌توانند بشما کمک شایانی کنند، در ادامه این راهنمایی ها را می‌خوانیم. با پارس ناز همراه باشید.

برای یک فرصت دوباره خواهش نکنید

طبیعی اسـت کـه دلتنگ شریک عاطفی سابق تان شوید و هنوز از بهم خوردن رابطه ي عاطفی تان شوکه باشید، اما هرگز نباید از او برای یک فرصت دوباره خواهش کنید.

اگر احساس میکنید کـه باید اینکار را بکنید، سعی کنید متوجه شوید انگیزه ي واقعی تان از اینکار چیست. آیا دلتنگ خود آن شخص هستید یا صرفاً دلتنگ داشتن یک شریک عاطفی؟ این دو مسأله کاملا متفاوت هستند.

از زنگ زدن یا پیغام دادن خودداری کنید

اگر میخواهید تجربه ي شکست عاطفی تان رابه خوبی پشت سر بگذارید، تصمیم بگیرید کـه دستکم سی روز هیچ تماسی با شریک عاطفی سابق تان نداشته باشید.

بعد از شکست عشقی و عاطفی چه کنیم؟ | ناراحت و برطرف کردن شکست عشقی

این سی روز تبدیل بـه چهل، بعد پنجاه و … خواهد شد و تا آن زمان احتمالا حال خیلی بهتری و همین طور دید واضح تری بـه شرایط پیدا خواهید کرد.

از دید دیگری بـه ماجرا نگاه کنید

بعد از شکست عشقی و عاطفی چه کنیم؟ | ناراحت و برطرف کردن شکست عشقی

در ذهن خود پایان دیگری برای رابطه ي عاطفی تان بسازید، یعنی تصور کنید شـما بودید کـه وی را پس زدید و موضع تان را در ماجرای شکست عاطفی تان تغییر دهید. اینکار احساس تان را تغییر می‌دهد و باعث می‌شود بیشتر احساس قدرت کرده و کمتر احساس قربانی بودن کنید.

با اولین کسی که مواجه شدید وارد رابطه نشوید

باوجود حس انتقامی کـه هنوز در ذهن و قلب تان رخنه کرده، احتمال زیادی وجوددارد کـه بخواهید کسی را جای گزین شریک عاطفی سابق تان کنید، اما باید در برابر این تمایل مقاومت کنید.

بعد از شکست عشقی و عاطفی چه کنیم؟ | ناراحت و برطرف کردن شکست عشقی

بعد از یک شکست عاطفی دردناک، بهترین کار این اسـت کـه برای مدتی با کسی وارد رابطه ي عاطفی نشوید تا مطمئن شوید کـه رابطه ي بعدی تان فکر نشده، اتفاقی و محکوم بـه شکست دوباره نخواهد بود. مدتی بـه خودتان فرصت دهید تا درک کنید کـه چـه اتفاقی افتاد، چـه چیزی آن طور کـه انتظار داشتید پیش نرفت و البته در رابطه ي بعدی تان می‌خواهید چـه تغییری ایجاد کنید.

دائما برای جلب توجه جنس مخالف تلاش نکنید

طبیعی اسـت کـه وسوسه شوید با اینکار ناراحتی تان را از بین ببرید و تجربه ي شکست عاطفی را پشت سر بگذارید اما اینکار اشتباه اسـت. بعضی افراد بـه دنبال آن هستند کـه مطمئن شوند هنوز برای جنس مخالف شان جذاب هستند. اما اگر درست بعد از بـه هم خوردن رابطه ي عاطفی تان، تلاش برای جلب توجه جنس مخالف تان کنید، همه ی ي این کارها شـما را از فرآیند عزاداری دور می‌کند.

از غصه خوردن فرار کنید

احتمالا برای آنکه بتوانید تجربه ي شکست عاطفی تان را پشت سر بگذارید، سعی میکنید از درد و رنجی کـه احساس میکنید اجتناب کنید چون بـه شدت اذیت تان می‌کند.

بعد از شکست عشقی و عاطفی چه کنیم؟ | ناراحت و برطرف کردن شکست عشقی

اما اگر از احساس تان فرار کنید هرگز نمیتوانید این تجربه ي تلخ را پشت سر بگذارید. تنها راه برای رسیدن بـه یک حال خوب، گذشتن از دل اندوه اسـت نه دور زدن آن.

بدگویی و افشاگری نکنید

هر زمان کـه خواستید درباره ي شریک عاطفی سابق تان بدگویی کنید، جلوی خودتان را بگیرید. این راه خوبی برای پشت سر گذاشتن تجربه ي شکست عاطفی نیست. این حرف ها بیشتر از شریک عاطفی تان، روی خودتان تأثیر میگذارد.

بعد از شکست عشقی و عاطفی چه کنیم؟ | ناراحت و برطرف کردن شکست عشقی

اینکار بـه دور از ادب و بی فایده اسـت و حالا کـه نیاز بـه چیزی دارید تا از تجربه ي تلخ تان خودرا بیرون بکشید، شـما را بیشتر بـه پایین می‌کشد. درست اسـت کـه رنج میکشید اما سعی کنید درباره ي شریک عاطفی سابق تان بدگویی و افشاگری نکنید. البته خانواده و دوستان نزدیک تان استثنا هستند و میتوانید بـه آنها اعتماد کنید.

با خودتان نامهربان نباشید

بیش از حد بـه خودتان سخت نگیرید. بخاطر داشته باشید کـه حالا هم غرور و عزت نفس تان جریحه دار شده پس نباید شرایط را بدتر کنید. با خودتان همانقدر مهربان باشید کـه با دوست دل شکسته تان خواهید بود.

بعد از شکست عشقی و عاطفی چه کنیم؟ | ناراحت و برطرف کردن شکست عشقی

اگر توانایی پشت سر گذاشتن این تجربه ي تلخ را در خودتان نمیبینید یا می‌خواهید کسیکه شریک عاطفی تان را نمی شناسد از بیرون ماجرا دید واضح تری بشما بدهد، بـه یک روان درمانگر مراجعه کنید.

در خانه نمانید

کار ساده اي اسـت کـه خودتان را غرق در غم و اندوه کنید و هر سی ثانیه یک‌بار گوشی تان را چک کنید بـه امید آنکه شریک عاطفی سابق تان بشما پیغام بدهد و خواهش کند رابطه ي خودرا از نو شروع کنید. با این حال، تعداد زیادی از کارشناسان معتقدند مشغول نگه داشتن خود بهترین روش برای پشت سرگذاشتن تجربه ي شکست عاطفی اسـت.

بعد از شکست عشقی و عاطفی چه کنیم؟ | ناراحت و برطرف کردن شکست عشقی

برای هر روزتان دستکم دو تا پنج کار درنظر بگیرید کـه احساس خوبی بشما بدهد و کمک کند وقتتان را پر کنید. مشغول بودن می‌تواند بشما کمک کند و خیلی زود اتفاقات جدیدی در زندگی تان خواهد افتاد کـه بـه آنها علاقمند میشوید و دیگر حتی فرصت فکر کردن درباره ي شریک عاطفی تان را نخواهید داشت.

از تنهایی تان لذت ببرید

در اوقات تنهایی، بـه علائق شخصی تان بپردازید تا بتدریج از رابطه اي کـه داشتید دور شوید. بعد از تجربه ي تلخ شکست عاطفی، وقتی دوباره خودتان را پیدا کردید، از تنهایی لذت ببرید و یاد بگیرید کـه خودتان را فارغ از رابطه تعریف کنید. برای رشد و پیشرفت شخصی تان یک کلاس بروید.

بعد از شکست عشقی و عاطفی چه کنیم؟ | ناراحت و برطرف کردن شکست عشقی

زبان جدیدی یاد بگیرید، ورزش یا آشپزی کنید. همه ی ي این کارها رابه تنهایی انجام دهید. ممکن اسـت در همین کلاس ها یک دوست جدید یا عشق زندگی تان را پیدا کنید.

بـه دنبال انتقام نباشید

اگر شـما آن کسی بودید کـه شریک عاطفی اش وی را پس زده، احتمالا حالا رنج می‌کشید و می‌خواهید شریک عاطفی سابق تان هم همان دلشکستگی را تجربه کند. اما باید بدانید کـه با اینکار نمی‌توانید تجربه ي شکست عاطفی را پشت سر بگذارید.

بعد از شکست عشقی و عاطفی چه کنیم؟ | ناراحت و برطرف کردن شکست عشقی

بعد از تمام شدن یک رابطه ي عاطفی، خط قرمزهایی وجوددارد کـه نباید از آنها عبور کنید: شایعه درست نکنید، وسایل شخصی او کـه پیش تان مانده را تخریب نکنید ودر شبکه هاي اجتماعی بـه او بد و بیراه نگویید. این کارها کمکی بشما نمی‌کند.

سراغ شریک های عاطفی قبلی تان نروید

ممکن اسـت وسوسه شوید سراغ یکیدیگر از شریک هاي عاطفی قبلی تان بروید. شـما زمانی با این فرد رابطه ي عاطفی داشتید؛ حالا شبیه بـه هم هستید و شـما بـه دنبال ارتباطی احساسی هستید تا از تجربه ي تلخ شکست عاطفی گذر کنید.

بعد از شکست عشقی و عاطفی چه کنیم؟ | ناراحت و برطرف کردن شکست عشقی

بـه علاوه، در پس ذهن شـما حسی از انتقام نسبت بـه شریک عاطفی سابق تان کـه دل شـما را شکسته وجوددارد. با این حال، هرگز نباید دوباره با شریک هاي عاطفی قبلی تان ارتباط برقرار کنید. آنها تبدیل بـه شریک عاطفی سابق تان شدند چون شـما مناسب هم دیگر نبودید.

در شبکه هاي اجتماعی وی را تعقیب نکنید

بعد از شکست عشقی و عاطفی چه کنیم؟ | ناراحت و برطرف کردن شکست عشقی

شریک عاطفی سابق تان و احتمالا بعضی از اعضای خانواده و دوستان وی را از همه ی ي شبکه هاي اجتماعی آنفالو کنید. اینکار بشما کمک میکند دائما وسوسه نشوید وی را چک کنید و ببنید کـه آیا وضعیتش بهتر از شـما اسـت یا بدتر.

چیزهایی کـه شـما را یاد او می اندازد را از جلوی چشم تان دور کنید

عکس هاي دو نفره تان را از شبکه هاي اجتماعی پاک کنید، عکسهایی کـه از او دارید را دور بیندازید و هدیه هایي کـه از او گرفتید رابه دیگران ببخشید. از مکان هایي کـه زمانی با یک دیگر بـه آنجا رفته بودید دوری کنید تا خاطرات تان زنده نشود.

بعد از شکست عشقی و عاطفی چه کنیم؟ | ناراحت و برطرف کردن شکست عشقی

زمان آن رسیده از نو شروع کنید و برای اینکار میتوانید تمام روال روزمره ي زندگی تان را، دستکم برای شروع، تغییر دهید. اینکار بشما فرصت میدهد تا روال جدیدی ایجاد کرده و بـه نبودن در رابطه ي عاطفی عادت کنید.

فراموش نکنید کـه از این تجربه درس بگیرید

بعد از شکست عشقی و عاطفی چه کنیم؟ | ناراحت و برطرف کردن شکست عشقی

هیچ رابطه اي تلف وقت نیست اگر ازآن درس بگیریم. از خودتان سؤال کنید چـه نقشی در پایان رابطه ي عاطفی تان داشتید یا چطور میتوانید در آینده شریک عاطفی بهتری باشید. اگر با خودتان صادق باشید می‌توانید در همین تجربه ي تلخ نکته ي مثبتی پیدا کنید.

با خودتان خلوت کنید، حرف بزنید، خودتان را خالی کنید

وقتی تا جاییکه ممکن اسـت چیزهایی کـه باعث مزاحمت و حواس پرتی می‌شوند را از روز خود حذف کنید، بهتر میتوانید تمرکز کنید و این مسأله بشما کمک میکند در مدت زمان کوتاه تری کارهای بیشتری رابه سرانجام برسانید.

بعد از شکست عشقی و عاطفی چه کنیم؟ | ناراحت و برطرف کردن شکست عشقی

وقتی زمانی رابه خودتان اختصاص دهید و درک بهتری از خودتان و خواسته هایتان در زندگی پیدا کنید، احتمال بیشتری وجوددارد کـه در مورد اطرافیان و روابط تان با آنها انتخاب هاي بهتری داشته باشید. علاوه بر این، بعد از آنکه مدتی تنها بوده اید، قدر روابط تان را بیشتر میدانید.

شـما عزیزان همچنین میتوانید با مراجعه بـه مطالب پیشنهادی زیر اطلاعات بیشتری کسب کنید و بر مهارت هاي رفتاری و فردی خودتان بیافزایید. مجله اینترنتی پارس ناز تمام نکات مهم در پیش بردن زندگی متعادل و همراه با آرامش درونی رابه شـما می آموزد، هم چنان میهمان مـا باشید.

نوشته بعد از شکست عشقی و عاطفی چه کنیم؟ | ناراحت و برطرف کردن شکست عشقی اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.

CopyRight Original Article منبع اصلی و رعایت قانون کپی رایت