نامه زن چارلی چاپلین به مملی‌ شون

0

گلونی: نامه زن چارلی چاپلین به مملی‌ شون

این‌بار زن چارلی چاپلین برای مملی‌شون نامه می‌نویسد.

پایگاه خبری گُلوَنی؛ سمیه باقری حسن‌کیاده:

سلام مملی!

من و پدر همیشه غصه‌دارت که دلقک بازی‌هایش برای مردم است و گریه‌هایش برای ما، روی کاناپه دو نفره‌مان نشسته بودیم و حوصله‌مان سر رفته بود که تصمیم گرفتیم برویم گردشگری.

و از آن‌جا که طبق فرمایش اهل فن باید گردشگری را از خود شروع کرد، تا آمدیم گردشگری را از خودمان شروع کنیم ناگهان جرالدین هوار زنان آمد و پرید وسط کاناپه که جمع کنید باید برویم ایران برای تحقیقات پایان‌نامه‌اش! تهمینه شون نمایشگاه نقاشی گذاشته!

ما که چشمانمان آنقدر از حدقه در‌آمده بود که رفته بود توی سوراخ دماغمان و دهانمان هم تا حوالی نافمان باز مانده بود با هر بدبختی‌ای بود به او فهماندیم که با این قیمت دلار، سفر ایران را بگذاریم کجای جیبمان؟ که اون خواهر جونمرگ شده‌ات گفت جهانگیری نامی قول مساعدت داده است!

حالا ما تهرانیم و خواهرت رفته نمایشگاه همان خانومی که انگاری هر کس از گرد راه می‌رسد از روی کارهایش کپی می‌کند.

آخر موضوع پایان‌نامه خواهرت این است: «رابطه رشد جمعیت شهری و افزایش قیمت ارز با کپی‌برداری از آثار خانم میلانی و راهکارهای برون رفت از این چالش از طریق درون رفت کپی‌برداران به هلفدونی»!

موضوع آنقدر سخت است که هنوز خودش نفهمیده چه باید بنویسد.

بگذریم! من و چارلی گردشگری را اتاق‌های سوئیت و آشپزخانه و توالت ایرانی‌اش شروع کردیم و بعد نقشه تهران را بالا پایین کردیم تا رسیدیم به دور دور در تنگه واشی و شکارگاه فتحعلی‌شاه در نزدیکی‌های روستای جلیزجند.

اما بمیری که از شهر که خارج شدیم و هرجا که چشم چرخاندیم اسم تو را دیدیم.

از دیوار خانه مردم تا روی درخت‌ها و آسفالت و تابلوهای راهنمایی کنار جاده و توی دستشویی بین راهی گرفته تااااا خود کتیبه تنگه واشی همه جا نوشته بود مملی!

یعنی هر جا که رفتیم مملی‌ای بود. آخر پسر بی‌عقل! آثار باستانی مملی‌ای شده مثل بستنی دهنی شده است؛ کوفتت می‌شود تا آن بستنی را بخوری. ما هم کوفتمان شد تا آن کتیبه باستانی را ببینیم.

حالا نمی‌شود هر جا که می‌روی فرهنگ بالا و عقده مطرح شدنت را به همه نشان ندهی؟

عوض این کارها برو پوشک خرید و فروش کن تا پول سفرمان در بیاید.

الهی که هرجا هستی بوووووووووووق!

نمی بوسمت.

مادرت.

پایان پیام

گلونی: نامه زن چارلی چاپلین به مملی‌ شون

CopyRight Original Article منبع اصلی و رعایت قانون کپی رایت