وزیر کار به ساندویچی رفت و ساندویچ مجانی خورد

0

گلونی: وزیر کار به ساندویچی رفت و ساندویچ مجانی خورد

پایگاه خبری گُلوَنی، معین بادپا: آقای ربیعی وزیر کار قبلی گفته است یک ساندویچی وقتی ایشان را شناخت که وزیر کار بوده است، از او پول نگرفت.

ما برای علت نگرفتن پول چند احتمال داریم که با شما در میان می‌گذاریم.

بیکار است

حالت اول: ساندویچ فروش عزیز فکر کرده است که ایشان چون از کار بیکار شده است، دیگر پولی در جیب ندارد و به همین دلیل دلش به حال ایشان سوخته است. حتی شاید به ایشان پیشنهاد شراکت هم داده باشد.

اشتباه گرفته است

حالت دوم: ساندویچ فروش عزیز ایشان را با وزرای دیگر اشتباه گرفته باشد. منظور وزرای کار دولت‌های قبلی است که شاید با آنها خاطره خوشی داشته است.

چون آقای ربیعی طبق گفته خودشان، وزیر بیکاران بوده است نه وزیر کار و امور اجتماعی. پس نمی‌تواند ایشان را به عنوان وزیر کار بشناسد.

شانسی بود

حالت سوم: ساندویچ فروش عزیز معمولا به همه مشتریانش این حرف را می‌زند و اتفاقا این حرف شانسی درست از آب درآمده است.

به همین دلیل خواسته ایشان را مهمان کند. قبلا اسم بازیگرها را می‌برد، مدتی است به سراغ سیاستمداران رفته است که دلیلش به خودش مربوط است.

به روز نبود

حالت چهارم: ساندویچ فروش عزیز نمی‌دانست که ایشان از کار بیکار شده‌اند. وگرنه حتما پول ساندویچ را با ایشان حساب می‌کرد.

دوست قدیمی بود

حالت پنجم: آقای ساندویچ فروش عزیز از دوستان قدیمی و حتی شاید دوست دوران مدرسه ایشان بود. به همین دلیل خواست جبران آن زمانی را کرده باشد که آقای ربیعی ساندویچ مدرسه‌اش را نصف می‌کرد.

وزیر کار در ساندویچی فروشی

به هرحال هرچه باشد، همین که آقای ربیعی خودش به ساندویچی سر می‌زند قابل تحسین است. شاید زمان وزارت هم از بس در این ساندویچی فروشی‌ها وقتش را گذراند که نتوانست به امور وزارتخانه برسد.

پایان پیام

گلونی: وزیر کار به ساندویچی رفت و ساندویچ مجانی خورد

CopyRight Original Article منبع اصلی و رعایت قانون کپی رایت