خبر تعطیل شدن کارخانه‌ها را یکی کنید

0

گلونی: خبر تعطیل شدن کارخانه‌ها را یکی کنید

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران گفت: بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند، چرا که به خاطر مشکل در تامین ارز نمی‌توانند مواد اولیه تامین کنند و ارزی که باید تامین کنند، نمی‌دانند با نرخ آزاد است یا ۴۲۰۰ تومانی دولتی.

پایگاه خبری گُلوَنی، محسن فراهانی: ما به عنوان مردم درک می‌کنیم که کشور در شرایط اقتصادی مناسبی نیست و امیدوار هستیم که مسئولان کشور در تلاش باشند برای رفع این بحران. اما یک چیز را نمی‌نفهمیم. چرا هر روز از یک طرف خبر تعطیلی کارخانه‌ها و تولیدی‌ها را می‌شنویم و از آن‌طرف هم آمار خوب اشتغال‌زایی و کاهش تورم و… را؟

چند سوال ساده درباره تعطیل شدن کارخانه‌ها

وقتی یک کارخانه تعطیل می‌شود، مگر کارگرانش بی‌کار نمی‌شوند؟

وقتی ده‌ها یا صدها نفر بی‌کار می‌شوند، مگر آمار بی‌کاری افزایش نمی‌یابد؟

وقتی آمار بی‌کاری افزایش می‌یابد، مگر نباید آمار اشتغال‌ کاهش داشته باشد؟

وقتی یک کارخانه تعطیل می‌شود، مگر محصول تولیدی آن کارخانه در بازار کم نمی‌شود؟

وقتی یک محصول در بازار کم‌یاب شود، مگر قیمتش افزایش نمی‌یابد؟

وقتی قیمت یک یا چند محصول افزایش می‌یابد، مگر روی تورم تاثیر نمی‌گذارد؟

نتیجه

ما تقریبا هرروز خبر تعطیلی کارخانه‌ها را می‌شنویم.

یعنی هرروز کارگران بسیاری بی‌کار می‌شوند.

یعنی هرروز یک یا چند محصول در بازار کم می‌شود.

یعنی هرروز باید بی‌کاری و تورم افزایش داشته باشد.

اما در کمال تعجب آمار بی‌کاری و تورم رو به کاهش اعلام می‌شود.

از این تناقض‌ها فقط و فقط یک نتیجه برداشت می‌شود:

مسئولانی که خبر تعطیل شدن کارخانه‌ها را می‌دهند با مسئولانی که آمار بی‌کاری و تورم را می‌دهند، حرف‌شان را یکی نکرده‌اند.

و شاید بتوان گفت: ارز، عِرض مسئولان را برده است.

پایان پیام

گلونی: خبر تعطیل شدن کارخانه‌ها را یکی کنید

CopyRight Original Article منبع اصلی و رعایت قانون کپی رایت