گوشی

انواع لکنت زبان در خانواده ایرانی

0

گلونی: انواع لکنت زبان در خانواده ایرانی
در خانواده‌ها لکنت زبان داریم
پایگاه خبری گُلوَنی؛محدثه عارفی: خانم ابتکار در سخنرانی اخیر خود عنوان کرده که در حال حاضر در خانواده‌ها برای گفتگو، لکنت زبان داریم.
حالا این لکنت زبان یعنی چه؟ با چند مثال برایتان توضیح می دهم.
لکنت زبان در خانواده لکنت زبان ۱ یک گروه خانوادگی شامل پدر، مادر و دختر را در تلگرام تصور کنید.
مادر: خوردن آب لیمو مفید است.
دختر: استیکر قلب.
پدر: قیمت ارز پایین آمده.
دختر: استیکر لبخند لپ قرمز.
مادر: بیا غذا (استیکر غذا)
دختر: استیکر قلب.
مادر: می‌خونی اصلا؟ پیام آموزشی که نفرستادم. گفتم بیا غذا.
دختر: استیکر قلب.
پدر: مامانت میگه بیا غذا.
دختر: استیکر لبخند لپ قرمز.
پدر: ای خدا! این دختره اصلا پیامامون رو نمی­خونه فک کنم.
مادر: استیکر گریه.
دختر: استیکر قلب.
لکنت زبان ۲ مثال دوم. مکالمه مادر و دختری را که احتمالا دختر یک دهه هفتادی مثلا هفتاد وهفت، هشت هست، تصور کنید.
مادر: دخترم! به گمونم الان به سنی رسیدی که آشپزی، گلدوزی و خیاطی رو یادت بدم. به نظرم…
دختر: ول کن مامان. حوصله داری.
مادر: ولی… دخت..