گوشت خوار

خووک و خوش‌گوشت براکیساروس

0

گلونی: خووک و خوش‌گوشت براکیساروس
به جان تک‌پسرم دلم غنج می‌ره برای یه سیخ خووک و خوش‌گوشت.
پایگاه خبری گُلوَنی، محسن فراهانی: گیاه‌خواری پدیده‌ای است که چندسالی می‌شود در بین مردم رواج پیدا کرده است و برخی از گیاه‌خواران به کلی گوشت را از سبد غذایی خود خارج کرده‌اند.
مخالفان این دسته نیز، نفرت و انزجار خود را نسبت به سبزیجات اعلام کرده‌اند.
خبرنگار ما که به خاطر بی‌پولی، نه پول خرید گوشت را داشت و نه پول خرید سبزی، برای تهیه‌ی گزارش از خانه خارج نشد و به علت ضعف جسمانی، به خواب عمیقی فرو رفت. گفتنی است خبرنگار ما خواب‌های متعددی دید که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
گیاه‌خواری در دوران پارینه‌سنگی براکیساروس، بزرگترین دایناسور گیاه‌خوار شناخته شده، به خواب خبرنگار گلونی آمد و گفت:
داداش خدایی شما آدم‌ها شورش رو درآوردین.
این‌قدر که گیاه‌خوارهای شما گیاه می‌خورن، ما گیاه نمی‌خوریم.
به خدا ما طبیعت‌مان گیاه‌خوار است وگرنه خیلی هم گیاه‌خواری رو دوست نداریم.
به جان تک‌پسرم دلم غنج می‌ره برای یه سیخ خووک و خوش‌گوشت.
شما آدم‌ها چرا این‌قدر افراط و تفریط دارید؟
برادر من فقط تا دوم ت..