گل و گیاه

بهترین گیاهان آپارتمانی که هوا را نیز تصفیه می کنند

0

بهترین گیاهان آپارتمانی که هوا را نیز تصفیه می کنند امروز بهترین گیاهان آپارتمانی را معرفی می‌کنیم، گیاهانی کـه هوای خانه شـما را تصفیه می‌کنند. دراین شهر شلوغ و پر از دود گیاهان دوستان و هم خانه هاي خوبی برای مـا میشوند، شاید بـه مانند تصفیه کننده هاي دیجیتالی عمل نکنند، شاید کمی کند باشند اما زنده و طبیعی هستند، و کیفیت کاری شان هم از ابزارهای انسانی بـه مراتب بالاتر می‌باشد، در ادامه با این گیاهان دوست داشتنی بیشتر آشنا میشویم.
گل داوودی

گل داودی یا داوودی از زیباترین گیاهان خانگی زینتی با گل هاي خوش رنگ و لعاب اسـت. اگر از آب کافی و خاک مساعد استفاده کرده و مکان آفتاب گیر برای نگه‌داری گل داودی در منزل داشته باشید مراقبت ازآن بسیار آسان خواهد بودو جذابیت و طراوت فوق العاده اي بـه فضای منزل شـما خواهد بخشید.
= نقاط قوت
گل داودی از بهترین گیاهان خانگی برای تصفیه هوا اسـت کـه ترکیبات سمی موجود در هوا از جمله آمونیاک، بنزن و فرمالدئید را از بین می‌برد.
= معایب
برگ گل داوودی برای کودکان و حیوانات خانگی سمی اسـت. طبق معمول بـه سختی دوباره گل می‌دهد.
گل عنکبوتی
گل عنکبوتی از گیاه..