گسترش فولاد تبریز

هدیه دادن تیم فوتبال در بین مسئولان

0

گلونی: هدیه دادن تیم فوتبال در بین مسئولان
پایگاه خبری گُلوَنی؛ معین بادپا: آقای قاضی پور، نماینده مجلس گفته است:«تیم فوتبال گسترش فولاد از تبریز به من هدیه شده است و من آن را به مردم ارومیه هدیه کرده‌ام.»
امکانات را هم جابجا کنید حالا که آقای قاضی پور تیم فوتبال را هدیه کرده است، باید دید آیا امکانات باشگاه هم به عنوان ضمیمه یا اشانتیون به ایشان واگذار شده است یا خیر.
شاید فقط اسم باشگاه، هدیه شده باشد، در این صورت، دست آقای قاضی پور و پسرش را می‌بوسد تا با فروش بخشی از آن دام، امکانات این باشگاه در ارومیه هم تامین شود.
اما اگر امکانات و ساختمان و زمین چمن هم هدیه داده باشند، فقط می‌ماند جابجایی آنها که نیاز است تا مهندسان جابجایی‌های بزرگ، در این باره ورود کنند.
تناسب هدایا با مسئولیت هدیه دادن در بین مسئولان مثل مردم عادی نیست.
فرض کنید ما بخواهیم همین طوری الکی از نماینده مجلسی تشکر کنیم.
در نهایت می‌توانیم یک سکه طرح پارسیان بخریم و کادوپیچش کنیم.
اما پولدارها و مسئولان فرق می‌کنند. آنها چون چشم و دل سیرند، هدایایشان هم بزرگتر و گرانتر است.
تیم فوتبال به چه مناسبت هنور نم..