کمبود معلم

کمبود معلم را چطور جبران کنیم؟

0

گلونی: کمبود معلم را چطور جبران کنیم؟
برای جبران کمبود معلم پیشنهاد می‌شود برای جذب نیرو از روش‌های مرسوم و کارآمدتری مطابق راهنمای زیر استفاده نمایید:
پایگاه خبری گُلوَنی، فاطمه رئیسی: طاهر روشندل، معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان گفت: ما در دوره‌ای، از تربیت معلم غفلت کردیم و اکنون با کمبود ۸۰ هزار معلم برای مهرماه مواجه هستیم.
منظور از معلم‌های بی‌تربیت، معلم‌هایی است که در دانشگاه فرهنگیان تحصیل نکرده‌اند و ارشاد و استخدام نشده‌اند.
به این ترتیب شرایط تشکیل خانواده نداشته‌اند و همچون دوران تحصیل‌شان، مدرسه را خانه‌ی دوم خود فرض می‌کنند!
برای جبران کمبود معلم پیشنهاد می‌شود برای جذب نیرو از روش‌های مرسوم و کارآمدتری مطابق راهنمای زیر استفاده نمایید:
الف) خانواده درجه یک همچون: همسر، فرزندان، خواهر، برادر، خواهرزاده و برادرزاده‌
ب) فامیل درجه یک همچون: پسرخاله، دخترخاله/ پسرعمه، دخترعمه، پسرعمو، دخترعمو/ پسردایی، دختردایی و تمامی فرزندانشان
پ) فامیل درجه دو که وابستگانِ فامیل درجه یک محسوب می‌شوند بطور نمونه: پسرخاله‌ی پسردایی یا دختر‌ ‌خاله‌ی پسردایی و…
ت) تمامی دوستان نزدیکی ..