کتب درسی

قیمت کتاب درسی منجر به مرگ شد

0

گلونی: قیمت کتاب درسی منجر به مرگ شد
ما برخی از این کتاب‌ها را تا پایان ترم، حتا یک بار هم استفاده نمی‌کنیم. قیمت کتاب واقعا گران است.
پایگاه خبری گُلوَنی، محسن فراهانی: با آغاز سال تحصیلی جدید، میدان انقلاب و خیابان‌های اطراف، مملو از دانشجویانی است که برای تهیه‌ی کتب درسی خود به آن‌جا آمده‌اند.
هرچند درآخر با یک سمبوسه و یک سُس تک‌نفره‌ی گوجه به خانه برمی‌گردند، اما شور و اشتیاق فراوانی در چهره‌ی آنان مشاهده می‌شود.
کتاب‌های گران پسر جوانی که در حال گاز زدن به یک فلافل بود، به خبرنگار ما گفت:
هر یک از اساتید ما، کتابی را معرفی کرده‌اند تا ما آن را بخریم.
اما این کتاب‌ها یا نایاب‌اند یا گران هستند و یا تمام شده‌اند.
وی محتویات فلافل را به لُپ سمت چپ منتقل کرد و افزود:
من به دانشگاه آمدم تا درس بخوانم و کمک‌خرج خانواده‌ام باشم نه اینکه با خرید کتاب ۹۰ هزار تومانی مایه‌ی عذاب خانواده‌ام شوم.
وی محتویات فلافل را از لُپ چپ به لُپ راست منتقل کرد و ادامه داد:
ما برخی از این کتاب‌ها را تا پایان ترم، حتا یک بار هم استفاده نمی‌کنیم. قیمت کتاب واقعا گران است.
اما چون استاد زحمت کشیدن..