کارلوس بیلاردو

آرژانتینی‌ جماعت را عصبی نکنید

0

گلونی: آرژانتینی‌ جماعت را عصبی نکنید
آرژانتینی‌ جماعت عاشق این است که یک بار مارادونا در ۱۹۸۶ کل انگلستان را دریبل کند و گل بزند و بعد تا چهل سال دیگر جام به دست نیاورند
پایگاه خبری گُلوَنی، رضا ساکی: برخلاف فوتبال آلمان یک نوع فوتبال داریم به نام فوتبال آرژانتینی. مردم آرژانتین دوست ندارند تیم‌شان مثل ماشین بازی کند. آنها از فوتبال مارادونا و مسی می‌خواهند.
آرژانتینی‌ جماعت عاشق این است که یک بار مارادونا در ۱۹۸۶ کل انگلستان را دریبل کند و گل بزند و بعد تا چهل سال دیگر جام به دست نیاورند. آنا عاشق لایی زدن هستند. آنها هنوز بازی‌ها مارادونا رادر ناپولی می‌بینند و می‌گویند: فوتبال یعنی این.
آرژانتین سرزمین چه‌گواراست. البته چه کار زیادی برای مردم کشورش نکرد و بیشتر رفیق کاسترو بود اما خب یک آرژانتینی است. آرژانتین در امریکای جنوبی است. پس دیکتاتورهای خوبی هم داشته است. مثل خورخه ویدلا. آنها اوا پرون هم داشتند. آرژانتین همچنین مدعی قطب جنوب هم هست. یعنی می‌گویند آنجا هم آرژانتین است.
آرژانتینی‌ جماعت را عصبی نکنید از اقتصاد آرژانتین به عنوان قوی‌ترین اقتصاد منطقه امریکایی جنوبی نام..