ژنتیک

به دنبال ژن خوب

0

گلونی: به دنبال ژن خوب
چی می‌شد اگر که ژن خوب داشتیم و مادرزادی خوشگل و ماه بودیم؟!
پایگاه خبری گُلوَنی؛ پوران رسول بهی: می‌گن دنیای مجازی چشم و گوشت رو باز می‌کنه و من از این بابت مدیون گوگل عزیز هستم.
اگر اون نبود واقعا قرار بود من کی به این نتیجه برسم که ژن هم خوب و بد داره.
وای بر ما که داریم کدوم ور رو نگاه می‌کنیم که از همچین مسأله مهمی بی‌خبریم.
باید بیدار شد بسه خواب! منم تازه بیدار شدم، شما هم پاشید بابا.
تزریق ژل، تزریق چربی، بوتاکس، جراحی بینی و فک و صورت، تاتو، کاشت مژه و هزار و یک دستکاری زیبایی می‌دونید چقدر خرج داره؟
چی می‌شد که نیازی به اینا نبود و ژن خوب داشتیم و مادرزادی خوشگل و ماه بودیم؟!
کاش لااقل می‌تونستیم پدر و مادرمون رو خودمون انتخاب کنیم که خاطر جمع بشیم چه ژنی بهمون می‌رسه؟
بدونیم که وقتی بزرگ می‌شیم قد و بالای رعنامون به کی می‌ره؟
خیالمون راحت باشه که بینی آویزون و چشم ورقلمبیده بهمون نمی‌رسه و در نهایت کلی خرج رو دستمون نمی‌افته.
اون هم ظاهر که تو این دور و زمونه این‌قدر مهمه. یعنی از گشنگی بمیری ولی از ریخت نیوفتی که اگر بیوفتی بهت محل سگ هم نمی..