چه کنیم تا استخدام شویم

پارتی بازی نکنید استخدام نمی‌شوید

0

گلونی: پارتی بازی نکنید استخدام نمی‌شوید
آشنای گردن کلفت، رشوه برای استخدام، سفارش آقای رئیس، رابطه، زیرآب‌زنی و مخصوصاً پارتی بازی روش‌هایی است که می‌توانند مشکل بی‌کاری جوانان را حل کنند.
پایگاه خبری گُلوَنی؛ محسن فراهانی: اصلی‌ترین دغدغه‌ی جوانان، معضل بی‌کاری است.
خبرنگار گلونی که با هزار پارتی بازی و آشنابازی و رشوه و تهدید و التماس در این‌جا شاغل شده، به میان مردم رفته تا نظر آن‌ها را در همین مورد جویا شود.
زمان ما پارتی بازی نبود پیرمردی که روی نیمکت پارک نشسته بود، به خبرنگار ما گفت:
زمان ما این‌طور نبود. بانک مرا می‌خواست، نرفتم.
گفتم بروم پول مردم را بشمارم؟ مگر خودم پول ندارم؟
یک شرکت مهندسی مرا می‌خواست، نرفتم. گفتم بروم خانه‌ی مردم را متر کنم؟ مگر خودم خانه ندارم؟
آموزش و پرورش معلم استخدام می‌کرد، نرفتم.
گفتم بروم خودکار بگذارم لای انگشت بچه‌ی مردم؟ مگر خودم بچه ندارم؟
پزشکی قبول شدم اما نرفتم.
گفتم بروم قیچی را جا بگذارم درطحال مردم؟ مگر خودم تحال ندارم؟
خلاصه هزار جا مرا استخدام می‌کردند اما دوست نداشتم بروم.
خبرنگار ما که با شنیدن این همه شغل خوب، آب از د..