وضعیت بازار

وضعیت بازار از زبان یک بازاری

0

گلونی: وضعیت بازار از زبان یک بازاری
پایگاه خبری گُلوَنی؛ محسن فراهانی: این روزها همه‌ی ما نسبت به وضعیت بازار گمانه‌زنی‌هایی می‌کنیم؛ اما در حقیقت اوضاع واقعی بازار چطور است؟ آیا اوضاع بازار افتضاح است؟ در این یادداشت از زبان یک بازاری اوضاع بازار و بررسی می‌کنیم.
سوال ما از وضعیت بازار خیلی از ما بارها شده که از یک بازاری وضعیت بازار را پرسیده باشیم. در اکثر مواقع جواب‌شان اوضاع بد و نامطلوب بازار بوده است.
فرقی ندارد چه زمانی از آن‌ها این سوال را می‌پرسید.
در هر دورانی، در هر زمانی و در هر سالی. وقتی از یک بازاری می‌پرسیم از وضعیت بازار چه خبر؟
جوابی می‌دهد که همه‌ی ما آن را از بریم.
اما سوال اینجاست که اگر اوضاع بازار خراب است، اگر بازار سودی ندارد. پس چرا این همه بازاری در آن وجود دارد؟
پس چرا همه به دنبال ورود به این حوزه اقتصادی هستند؟ پس چرا بازار تا این اندازه تعیین‌کننده اوضاع اقتصادی مردم است؟
وضعیت بازار چه طور است؟ یکی از اقوام‌مان بازاری است. هر سال عاشورا وقتی می‌آید مسجد دنبال همسرش می‌بینمش. همیشه داخل ماشینش نشسته که سلام علیکی می‌کنیم و می‌رویم.
۱۱ سال پ..