نوشت افزار

کتب درسی دانش‌آموزان با لوازم‌التحریر اجباری

0

گلونی: کتب درسی دانش‌آموزان با لوازم‌التحریر اجباری
پایگاه خبری گُلوَنی، بهاره حاصلیان: توزیع کتب درسی دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول و دوم نظری از ابتدای هفته در استان‌های سراسر کشور به جز تهران و البرز آغاز شده است.
این در حالی است که طبق اعلام سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، فروش نوشت افزار به همراه کتاب درسی بدون درخواست و مطالبه مشتری «ممنوع» است.
به نظر می‌رسد عده‌ای از کتابفروشان کتب درسی کتاب درسی را همراه با لوازم‌التحریر اجباری می‌فروشند.
البته نه به صورت رایگان بلکه خریدار هم باید کتاب درسی را بخرد و هم نوشت‌افزار روی کتاب را.
کتب درسی با نان اضافه در رخداد چنین پدیده‌ای به نوعی می‌توان ردپای «فرهنگ‌سازی» را مشاهده نمود:
فرهنگ‌سازی بازی‌های غیر رایانه‌ای: کتابفروشان در این اوضاع کسادی کتاب‌فروشی، بیکار ننشسته‌اند. بلکه با دوست کتابفروش بیکارشان نشسته‌اند «دوز» و «شطرنج» بازی کرده‌اند.
و اکنون در شرف بازگشایی مدارس از روش «آچمز» نمودن والدین و روش «دو دوزه‌بازی» کردن می‌خواهند کسادی بازار کتاب را از اردیبهشت‌ماه تا کنون را جبران کنند.
زیرا اگر خریدار از نوشت‌افزار اجب..