نظر پزشک

درمان سرماخوردگی در یک ثانیه

0

گلونی: درمان سرماخوردگی در یک ثانیه
با سرد شدن هوا، تنور نَقل و انتقالاتِ سرماخوردگی هم داغ شده است و هرکس هرجور که دلش می‌خواهد اقدام به درمان سرماخوردگی می‌کند. اما درمان درست چیست؟
پایگاه خبری گُلوَنی؛ محسن فراهانی: با سرد شدن روزبه‌روز هوا، تنور نَقل و انتقالاتِ سرماخوردگی هم داغ شده است و از یاران عزیزِ این روزهای مردم، می‌توان به دست‌مال کاغذی، آمپول و شلغم اشاره کرد.
خبرنگار گلونی پس از تحمل یک دوره‌ی سخت سرماخوردگی، بین شهروندان رفته است تا هم نظر آن‌ها را در مورد این بیماری بپرسد و هم سرماخوردگی را به دیگران منتقل کند تا اندکی دلش خنک شود.
درمان سرماخوردگی از نظر پزشکان خبرنگار گلونی نظر یکی از پزشکان را در مورد سرماخوردگی پرسید.
پزشک پس از نوشتن نسخه‌ای حاویِ سه برگ قرص سرماخوردگی و دو برگ آب‌ریزش بینی، پاسخ داد:
هوا که رو به سرما می‌رود، خوش‌بختانه ببخشید متأسفانه بیماریِ سرماخوردگی در جامعه شایع می‌شود.
مردم خوشبختانه ببخشید متأسفانه مجبور می‌شوند برای بهبود خود، دارو مصرف کنند.
وی یک برگ نسخه حاویِ دو برگ قرص آب‌ریزش بینی و سه برگ سرماخوردگی نوشت و افزود:
خوش‌بختا..