نزول گرفتن

نزول گرفتن با سرچ در گوگل

0

گلونی: نزول گرفتن با سرچ در گوگل
دفتر‌هایی در سطح شهر تهران وجود دارند که بسیار راحت و بدون حتی پوشش خاصی، فقط و فقط پول نزول می‌دهند. برای پیدا کردن آنها حتی نیازی به گرفتن نشانی هم نیست، فقط کافی است در گوگل سرچ کنیم: «وام فوری روی سیمکارت و طلا!».
پایگاه خبری گُلوَنی، محسن فراهانی: دست نگه دارید. این‌قدر زود در گوگول سرچ نکنید. ما سرچ کردیم، قیمت‌هایشان منصفانه نیست.
این یادداشت را بخوانید بعد اگر خواستید سرچ کنید. جای منصفی هم اگر پیدا کردید ما را هم خبر کنید.علم روز به روز پیشرفت می‌کند و تکنولوژی و فناوری به کمک انسان می‌شتابد.
این تاثیر فناوری در زندگی، تنها به اهداف والای انسانی مربوط نمی‌شود و گاه باعث سهولت در امور ناپسند می‌شود. در زیر چند نمونه از این دست را برمی‌شماریم. البته به جان خودمان ما تا کنون از هیچ‌کدام استفاده نکردیم.
پیک مواد اولین تاثیری که تکنولوژی در حوزه‌ی خلاف گذاشت، پیک مواد بود. پیکی که با یک تماس، هر اندازه از هر نوع مواد را به دست معتاد می‌رساند.
کار به جایی رسید که پیک‌ها با یکدیگر به رقابت برخواستند و سرعت تحویل سفارش را به حداقل رساندند.
آن..