نحوه پاسخگویی مسئولان به مردم

وزیر بهداشت و شوخی بیجا با یک شهروند

0

گلونی: وزیر بهداشت و شوخی بیجا با یک شهروند
عده‌ای از مسئولین مانند وزیر بهداشت یا جواب مردم را نمی‌دهند یا اگر می‌دهند چندان پاسخ درخور و شایسته‌ای نمی‌دهند.
پایگاه خبری گُلوَنی؛ محسن فراهانی: این روزها نحوه‌ی پاسخگویی برخی مسئولین به مردم، حاشیه‌ساز شده است.
عده‌ای از مسئولین مانند وزیر بهداشت یا جواب مردم را نمی‌دهند یا اگر می‌دهند چندان پاسخ درخور و شایسته‌ای نمی‌دهند.
مردم مسئولینی را دوست دارند که حداقل در مواقع ضروری پاسخگوی آن‌ها باشند. مردم مسئولی که در جواب سوال‌شان پاسخ مناسبی ندهد را دوست ندارند.
کدام مسئول؟ از آن سو مسئولی که از جنس مردم نباشد، غم مردم را درک نکرده باشد، پا به پای مردم در سختی‌ها زندگی نکرده باشد.
نمی‌تواند سوال مردم را پاسخ دهد.
چرا که او حرف آن‌ها را نمی‌فهمد. غم‌شان را حس نمی‌کند.
دغدغه‌شان را متوجه نیست.
پس دست به شوخی و لودگی می‌زند.
در زیر مکالمه‌ی خیالی یک شهروند عادی را با یک مقام مسئول می‌خوانیم.
مکالمه‌ای که این روزها نظیرش را به طور واقعی و حقیقی شاهد هستیم.
فیلم لو رفته از یک مسئول شهروند: سلام آقای مسئول.
مسئول [با تمسخر]: س..