نابودی طبیعت

مسئولان ایرانی اهل تعارف نیستند

0

گلونی: مسئولان ایرانی اهل تعارف نیستند
اخیرا یکی از اعضای شورای شهر تهران هم گفته است: «طبیعت ایران درحال از‌ بین‌ رفتن است. با کسی تعارف نداریم».
پایگاه خبری گُلوَنی، نگار فیض آبادی: شاید بگویید مسئولان با ما شفاف حرف نمی‌زنند.
اما من با این صحبت آقای جهانگیری به شما ثابت می‌کنم که اتفاقا در کشور، فقط شفافیت داریم.
تا‌به‌حال مسئولی را دیده‌اید که انقدر با مردم صادقانه صحبت کند؟
به‌طور مثال، اسحاق جهانگیری گفته است: «امروز کشور با ابرچالش‌هایی نظیر آب، مسائل محیط زیستی، تأمین هزینه‌های اداره کشور و بودجه و صندوق‌های بازنشستگی مواجه است».
آب پاکی روی دستان شماست البته این کلمه «ابرچالش» هم خیلی خوب در جملات جهانگیری نشسته است. شما خانه پرش به چالش فکر می‌کردید.
اما یک مسئولی که دید عمیقی دارد و سطحی‌نگر نیست، به ابرچالش‌ها فکر می‌کند! بله، فکرهای بزرگ، برای انسان‌های بزرگ است.
یعنی لحظه‌ای که شما به گرانی می‌اندیشید، مسئولان نگران، به ابرگرانی‌ها فکر می‌کنند.
آن موقعی‌ که لبتان را گاز می‌گیرید و با خودتان می‌گویید «ای‌وای باز همه‌چی، بی‌ثبات شد»، مسئول محترم لبش را گاز می‌گیرد ..