میزان مصرف آب

جنگ جهانی آب و نقش ایران در آن

0

گلونی: جنگ جهانی آب و نقش ایران در آن
پایگاه خبری گُلوَنی، محسن فراهانی: چند سالی است بحث کمبود آب در سطح جهانی مطرح می‌شود و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند جنگ‌ جهانی بعدی جنگ جهانی آب باشد.
چون جنگ آب در نزدیکی کشور ما است و امکان حضور ایران در این جنگ جهانی می‌رود، در گزارشی مشکلات آبی موجود در کشور را بررسی کرده‌ایم.
نظر مسئول درباره جنگ جهانی آب یکی از مسؤلان که با شلنگی در حال لیف و کیسه کشیدن ماشین خود بود به خبرنگار ما گفت:
واقعاً سال‌ها است که کشور ما با کمبود آب دست‌وپنجه نرم می‌کند.
وی لنگ خیسی را به صندوق عقب ماشین خود کوبید و در حالی که می‌سابید ادامه داد:
من خاضعانه از مردم فهیم کشورم درخواست می‌کنم در مصرف آب صرفه‌جویی کنند و آب را هدر ندهند.
او لُنگ خیس را به شیشه سمت شاگرد کوبید و در حالی که می‌سابید افزود:
متأسفانه هستند افرادی که مراعات حال آیندگان را نمی‌کنند و تانکر تانکر آب را هدر می‌دهند.
این مسؤل سرشناس لُنگ خیس خود را به کاپوت جلو کوبید و در حالی که می‌سابید خاطرنشان کرد:
ما باید در حفظ و نگهداری این الماس با ارزش تمام تلاش خود را صورت داده و به جهانیان ن..