مومیایی

مومیایی کردن برخی مسئولان دولت الزامی است

0

گلونی: مومیایی کردن برخی مسئولان دولت الزامی است
اما مومیایی کردن زندگان به صورت موقت چه مزیتی دارد؟ آن هم وقتی سه میلیون تومان بیشتر هزینه ندارد. با توجه به شرایط فعلی، اعضای بسیاری از خانواده‌ها می‌توانند به صورت شیفتی زندگی کنند.
پایگاه خبری گُلوَنی، معین بادپا: مدیرکل پزشکی قانونی گفته است که ماهانه ده نفر فقط در تهران مومیامی می‌شوند. بنابراین هر سه روز یک مومیایی در تهران صورت می‌گیرد.
درست است که بیشتر آنها با هدف خروج از کشور انجام می‌شود، اما حال که چنین ظرفیتی در کشور وجود دارد، چرا آنطور که باید استفاده نشود؟
به عبارت دیگر مشکل اساسی این است که این مومیایی فقط برای مردگان و اجساد صورت می‌گیرد. آن هم زمانی که آب بدن جسد به طور کامل خشک شود.
مسئولان و دانشمندان اگر بتوانند راه‌هایی برای مومیایی کردن زندگان پیدا کنند حتما طرفدار بیشتری خواهد داشت. البته برخی می‌توانند از کودکانی که می‌شناسند درخواست کنند تا در آشپزخانه زیرزمین خود آزمایشات را انجام دهند تا زودتر به نتیجه برسیم.
اما مومیایی کردن زندگان به صورت موقت چه مزیتی دارد؟ آن هم وقتی سه میلیون تومان بیشتر هزینه ندار..