موبایل آیفون

غرب‌ ستیزترین افراد فامیل ما آیفون دارند

0

گلونی: غرب‌ ستیزترین افراد فامیل ما آیفون دارند
غرب‌ ستیزترین افراد فامیل ما آیفون دارند.
پایگاه خبر ی گُلوَنی، مهدیسا صفری‌خواه: داستان غرب ستیزی در خانواده ما:
عمو سامی یک تضاد عجیب عمو سامان، یکی از غرب ستیزهای بزرگ فامیل ماست.
درباره همه‌چیز اظهارنظر می‌کند اما حتا دنبال املای صحیح کلمات هم نمی‌رود.
چندبار پدرم دوستانه به او پیشنهاد کرده که اسمش را عوض کند تا این ژست‌هایش روی اسمش بنشیند اما او این‌کار را به بعد از گرفتن اقامت کانادا موکول کرد.
حالا عمو سامی صدایش می‌زنیم. او هنوز با غرب بد است و معتقد است این پسره نخست وزیر کانادا فقط توشون آدم حسابیه!
عمه فلور و گوشی آیفون عمه فلور هم بعد از عمو سامی پرچم غرب‌ستیزی را بالا نگه داشته است.
او معتقد است غرب فقط برای تحصیل خوب است. البته آن هم تحصیل بچه‌های خودش که معتقد است فرار مغزها هستند.
هرچند به روایت کارنامه مغزبادام بودند نه مغز ریاضیات و فیزیک و شیمی. عمه فلور بعد از اطلاع از مهاجرت خواهرم با کل فامیل قطع رابطه کرد با ما بیشتر. بعد در یک حرکت نمادین گوشی آیفون را فرو کرد در چشم ما تا مثلاً آشتی کند.
پریزاد در گروه‌..