منشور

ما مسافران هم منشور داریم

0

گلونی: ما مسافران هم منشور داریم
من تا حالا نمی‌دانستم ما مسافران هم منشور داریم. و اگر شرکت‌های حمل و نقل بر خلافش عمل کنند منشوری می‌شوند.
پایگاه خبری گُلوَنی؛ راضیه حسینی: مدیر شرکت قشم ایر برای بیست ساعت تاخیری که پرواز مشهد به مقصد نجف اشرف داشت، به دادسرای مشهد احضار شد.
دادستان مشهد گفته‌ اجرا نشدن منشور حقوق مسافران تخلف است.
بیست ساعت تاخیر و احضار رئیس قشم ایر به دادسرا یک طرف، منشور حقوق مسافر یک طرف.
من تا حالا نمی‌دانستم ما مسافران هم منشور داریم. و اگر شرکت‌های حمل و نقل بر خلافش عمل کنند منشوری می‌شوند.
منشور حقوق مسافران هواپیما چه می‌گوید؟
می‌دانستید اگر پروازی چهار ساعت تاخیر داشت، شرکت موظف است یک بلیت با سی درصد تخفیف به شما بدهد؟
_اگر پروازی تاخیر داشت مدیر باید بیاید و با متانت ( این متانت در منشور تاکید شده.) دلیل تاخیر را برای مسافران توضیح دهد.
_از مسافران باید پذیرایی شود.
_اگر خواستند با شرکت دیگری بروند هماهنگی‌ها را انجام دهند….
ما این‌همه حقوق داشتیم و خودمان خبر نداشتیم؟
این روزها که بیشتر مردم با پراید هم نمی‌توانند به سفر بروند چه برسد به هو..