مدیر فاسد

آقازاده و مدیرانی که خارق‌العاده هستند

0

گلونی: آقازاده و مدیرانی که خارق‌العاده هستند
آقازاده معروفی و ثروتمند را بشناسید و زندگی را او را ببینید.
پایگاه خبری گُلوَنی، محسن فراهانی: بدن پسر ۱۱ ساله‌ ملکانی، خاصیت آهن‌ربایی دارد و اشیای آهنی را به خود جذب می‌کند. اما این خبر تازه‌ای نیست. ما در کشورمان افراد زیادی را داریم که دارای این ویژگی هستند ولی هیچ‌کس نمی‌داند.
آیدین رحمانی اهل روستای نصرت‌آباد امیرغائب ملکان، از سن کودکی به صورت اتفاقی متوجه جذب اشیای آهنی و فلزی به بدنش شده و این موضوع را با خانواده‌اش مطرح کرد.
او از آن روز خاصیت آهن‌ربایی بدنش بیشتر شده است. اما جالب است اگر بدانید ما در کشورمان افراد بیشماری را داریم که بدن‌شان چنین ویژگی‌ای دارد.
نکته‌ی جالب‌تر این‌که آن‌ها اکثراً افراد مشهور و معروف هستند. در زیر به برخی از این افراد و ویژگی‌های خارق‌العاده‌شان اشاره می‌کنیم.
از آن‌جایی که شاید این افراد راضی به انتشار نام‌شان نباشند، از نوشتن اسم این افراد معذوریم. هرچند خودتان متوجه خواهید شد.
آقازاده معروفی و ثروتمند ویژگی خارق‌العاده: بدنش به شدت رانت‌ها را جذب می‌کند.
نماینده مجلس معروف ویژگی خارق‌ا..