ماسک برای آلودگی هوا

ماسک فیلتردار خود را بیرون بیاورید

0

گلونی: ماسک فیلتردار خود را بیرون بیاورید
با ورود به فصل سرما و شروع دوباره آودگی هوا، باز هم باید به سراغ ماسک فیلتردار خود برویم. باز هم خیابان پر می‌شود از صورت ماسکی‌ها.
پایگاه خبری گُلوَنی؛ محسن فراهانی: این روزها با نزدیک شدن به فصل سرما و با افزایش آلودگی هوا و وجود ریزگرد در آسمان بسیاری از شهرهای کشور، استفاده از ماسک، به امری جدی و مهم تبدیل شده است.
خبرنگار گلونی که در عمرش تنها یک بار در بچگی ماسک مردعنکبوتی را زده بود، به میان مردم رفته است تا نظر آن‌ها را در مورد ماسک مناسب و با کیفیت جویا شود.
دکترهای نامرد پیرمردی که روی نیمکت پارک نشسته بود، به خبرنگار ما گفت:
دکترها به ما می‌گویند از ماسک فیلتردار استفاده کنید.
این در حالی است که خودشان همیشه در بیمارستان و مطب از ماسک‌های جراحی و بدون فیلتر استفاده می‌کنند.
یکی نیست به آن‌ها بگوید اگر ماسک‌های بدون فیلتر بد است؛ پس چرا خودتان از آن‌ها استفاده می‌کنید؟
البته دکترها همیشه چیزهای خوب را برای خودشان می‌خواهند.
مثلاً یک بار دکترم به من گفت کله‌پاچه نباید بخورم چراکه برایم مضر است.
من هم گفتم چشم و وقتی فردا صبح ..