عکس شهردار تهران

سخنان شهردار تهران بدآموزی دارد

0

گلونی: سخنان شهردار تهران بدآموزی دارد
گاهی برخی از مسئولان حرف‌هایی می‌زنند که برای مردم و خودشان بد می‌شود. برخی از این حرف‌ها بدآموزی دارد. سخنان شهردار تهران از این قبیل است.
پایگاه خبری گُلوَنی؛ محسن فراهانی: شهردار تهران در مورد خبر بازنشستگی‌اش گفت: فقط استفساریه مجلس را درباره بازنشستگی قبول می‌کنم.
اینکه آقای افشانی تا این حد به مجلس و نمایندگان مجلس اعتقاد دارد، بسیار خوب و پسندیده است. اما این‌که ایشان فقط و فقط حرف مجلس را در مورد بازنشستگی خود قبول دارند، کمی بدآموزی دارد. بدآموزی آن کجاست؟ در ادامه می‌خوانید‌.
نقدر سخنان شهردار تهران این‌که آقای شهردار بگوید من خودم را بازنشسته نمی‌کنم مگر این‌که مجلس بگوید، بازخورد خوبی در جامعه نخواهد داشت.
این‌که آقای شهردار بگوید من فقط حرف مجلس را قبول می‌کنم برای خودش هم بد خواهد شد.
گاهی برخی از مسئولان حرف‌هایی می‌زنند که برای مردم و خودشان بد می‌شود.
برخی از این حرف‌ها بدآموزی دارد. سخنان شهردار تهران از این قبیل است.
بدآموزی سخنان شهردار تهران انتظار می‌رود از این به بعد شاهد پاسخ‌ها و سخنانی نظیر صحبت‌های امروز آقای افش..