علت گرانی گوجه

بیایید در گرانی مثل مسئولان رفتار کنیم

0

گلونی: بیایید در گرانی مثل مسئولان رفتار کنیم
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از یک گرانی جدید صحبت کرد و گفت: قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی در بازار به ۷ هزار تا ۷۵۰۰ تومان رسید.
پایگاه خبری گُلوَنی؛ محسن فراهانی: باز هم خبر بد. باز هم گرانی، باز هم گرانی میوه. باور کنید ما هم خسته شده‌ایم از بس که در مورد خبرهای گرانی مطلب نوشتیم. یادداشت نوشتیم. نقد کردیم و طنز نوشتیم‌؛ اما دیگر کافی است. دیگر بس است.
یادداشت‌های بی‌اثر هرچه ما بیشتر می‌نویسیم گویا بیشتر گران می‌شود.
ما کارمان را کردیم. دیگر بس است. می‌خواهیم دیگر سکوت کنیم.
خبرهای گرانی را بخوانیم و خیلی راحت از کنارشان بگذریم.
نه یادداشتی، نه طنزی و نه نقدی. ساکت ساکت.
گرانی خودمانیم، ما هم دیگر سرد شدیم. دیگر دست‌مان به قلم نمی‌رود برای نوشتن نقدی بر این گرانی‌ها.
دیگر حرفی هم برای گفتن باقی نمانده. گفتنی‌ها را گفتیم، نوشتنی‌ها را نوشتیم.
اما همچنان شاهد خبرهای این چنینی هستیم.
روزی نیست که خبرگزاری‌ها را چک کنیم و خبر گرانی نشنویم و نخوانیم.
دیگر چه حرفی باقی مانده برای زدن و چه نقدی باقی مانده برای نوشتن؟
دیگر چ..