سفر به شمال

شمال برویم کشور تسخیر می‌شود

0

گلونی: شمال برویم کشور تسخیر می‌شود
پایگاه خبری گُلوَنی، محسن فراهانی: چند وقتی است که انتقادات از «سفر کردن به شمال» افزایش یافته است.
منتقدان که تقریباً ۷۰ میلیون نفر هستند، به شدت از افرادی که با دیدن دو روز تعطیلی خود را درون جاده‌ی شمال می‌اندازند، انتقاد می‌کنند.
آیا مکان مناسبی برای سفر کردن به غیر از شمال کشور وجود ندارد؟ آیا مردم همچنان به گیر کردن در جاده‌ی شمال ادامه می‌دهند؟ پاسخ این سؤال‌ها را در گزارش زیر بخوانید.
نظر منتقدین در سفر به شمال منتقدین بر این باورند که جاده‌ی شمال در این ایام کیپِ کیپ است و آدم باید اسکول باشد که درون آن ترافیک وحشتناک به سفر برود.
آنها می‌گویند ما خودمان حداقل بیست بار در مسیر تهران-شمال گیر کرده‌ایم.
منتقدان اعلام کردند تعطیلات تابستانی امسال هم به شمال می‌روند تا افرادی که در ترافیک گیر کرده‌اند را مسخره کنند.
نظر یک هم‌وطن یکی از هم‌وطنان که وسط ترافیک جاده‌ی چالوس زیلو پهن کرده بود و از برادرش توضیح می‌خواست که چرا تک دل او را بریده است، به خبرنگار گلونی گفت:
امروز هم مثل همیشه وسط ترافیک گیر کرده‌ایم و مجبوریم با خانواده بازی‌ها..