ساندویچ فروشی

وزیر کار به ساندویچی رفت و ساندویچ مجانی خورد

0

گلونی: وزیر کار به ساندویچی رفت و ساندویچ مجانی خورد
پایگاه خبری گُلوَنی، معین بادپا: آقای ربیعی وزیر کار قبلی گفته است یک ساندویچی وقتی ایشان را شناخت که وزیر کار بوده است، از او پول نگرفت.
ما برای علت نگرفتن پول چند احتمال داریم که با شما در میان می‌گذاریم.
بیکار است حالت اول: ساندویچ فروش عزیز فکر کرده است که ایشان چون از کار بیکار شده است، دیگر پولی در جیب ندارد و به همین دلیل دلش به حال ایشان سوخته است. حتی شاید به ایشان پیشنهاد شراکت هم داده باشد.
اشتباه گرفته است حالت دوم: ساندویچ فروش عزیز ایشان را با وزرای دیگر اشتباه گرفته باشد. منظور وزرای کار دولت‌های قبلی است که شاید با آنها خاطره خوشی داشته است.
چون آقای ربیعی طبق گفته خودشان، وزیر بیکاران بوده است نه وزیر کار و امور اجتماعی. پس نمی‌تواند ایشان را به عنوان وزیر کار بشناسد.
شانسی بود حالت سوم: ساندویچ فروش عزیز معمولا به همه مشتریانش این حرف را می‌زند و اتفاقا این حرف شانسی درست از آب درآمده است.
به همین دلیل خواسته ایشان را مهمان کند. قبلا اسم بازیگرها را می‌برد، مدتی است به سراغ سیاستمداران رفته است که دلیلش به خو..