روستای جلیزجند

نامه زن چارلی چاپلین به مملی‌ شون

0

گلونی: نامه زن چارلی چاپلین به مملی‌ شون
این‌بار زن چارلی چاپلین برای مملی‌شون نامه می‌نویسد.
پایگاه خبری گُلوَنی؛ سمیه باقری حسن‌کیاده:
سلام مملی!
من و پدر همیشه غصه‌دارت که دلقک بازی‌هایش برای مردم است و گریه‌هایش برای ما، روی کاناپه دو نفره‌مان نشسته بودیم و حوصله‌مان سر رفته بود که تصمیم گرفتیم برویم گردشگری.
و از آن‌جا که طبق فرمایش اهل فن باید گردشگری را از خود شروع کرد، تا آمدیم گردشگری را از خودمان شروع کنیم ناگهان جرالدین هوار زنان آمد و پرید وسط کاناپه که جمع کنید باید برویم ایران برای تحقیقات پایان‌نامه‌اش! تهمینه شون نمایشگاه نقاشی گذاشته!
ما که چشمانمان آنقدر از حدقه در‌آمده بود که رفته بود توی سوراخ دماغمان و دهانمان هم تا حوالی نافمان باز مانده بود با هر بدبختی‌ای بود به او فهماندیم که با این قیمت دلار، سفر ایران را بگذاریم کجای جیبمان؟ که اون خواهر جونمرگ شده‌ات گفت جهانگیری نامی قول مساعدت داده است!
حالا ما تهرانیم و خواهرت رفته نمایشگاه همان خانومی که انگاری هر کس از گرد راه می‌رسد از روی کارهایش کپی می‌کند.
آخر موضوع پایان‌نامه خواهرت این است: «رابطه رشد جمع..