رسانه ای شدن تخلف

تخلف هیچ کس را رسانه‌ای نکنید تا اعتماد مردم خدشه‌دار ‌نشود

0

گلونی: تخلف هیچ کس را رسانه‌ای نکنید تا اعتماد مردم خدشه‌دار ‌نشود
پایگاه خبری گُلوَنی، معین بادپا: وزیر دادگستری در دیدار با وزیر بهداشت فرمودند:«در صورت بروز تخلف در جامعه پزشکی نباید برخورد با آنها رسانه‌ای شود؛ چرا که مردم به جامعه پزشکی اعتماد دارند و ممکن است بر اثر انعکاس تخلفات جزیی در حوزه سلامت، اعتماد مردم خدشه‌دار ‌شود».
طبق همین اتفاق، نتیجه سایر دیدارهای وزیر دادگستری را اعلام می‌کنیم:
دیدار با وزیر ارتباطات: برخورد با تخلف اپراتورهای تلفن همراه، شرکت‌های خدمات اینترنت و … را نباید رسانه‌ای کرد، چون مردم به گوشی‌های خودشان اطمینان دارند.
دیدار با وزیر راه و شهرسازی: برخورد با اشتباهات معماران، راه‌سازان، انبوه‌سازان و… را نباید رسانه‌ای کرد چون مردم به مسیر و خانه خود اعتماد دارند.
دیدار با وزیر اقتصاد: برخورد با تخلف موسسات مالی، مسئولان اقتصادی، بانک‌ها و… را نباید رسانه‌ای کرد، چون مردم به ریال اعتماد دارند.
همه تخلف می‌کنند دیدار با وزیر جهاد کشاورزی: برخورد با اشتباهات باغداران، کشاورزان، خواروبارفروشان، زمین‌داران را نباید رسانه‌ای کرد چون مردم به غذایی که می‌..