دوردور کردن جوانان

دوردور به دنبال جیگر در خیابان‌های تهران

0

گلونی: دوردور به دنبال جیگر در خیابان‌های تهران
در دوردور یکی دنبال هلو می‌گردد تا یک جعبه از وانتی بخرد، یکی هم دنبال جیگر می‌گردد تا یک دست از قصابی بخرد. مهم این است که کسی دست خالی به خانه بازنمی‌گردد.
پایگاه خبری گُلوَنی؛ محسن فراهانی: چند سالی است که با پدیده‌ای به نام دوردور روبه‌رو هستیم. برخی از جوانان به عنوان تفریح، سوار بر خودروی خود می‌شوند و در خیابان‌ها می‌چرخند.
آن‌ها به این تفریح خود اصطلاحاً دوردور می‌گویند. خبرنگار ما تنها باری که این کار کرد، زمستان چند سال پیش بود که در قسمت باریِ وانت عمویش ایستاده بود و همان‌طور که باد به سر و صورتش می‌خورد و آب بینی‌اش را بالا می‌کشید، سه ساعت تمام خیابان‌ها را می‌چرخیدند تا جای پارک پیدا کنند. او اکنون به میان مردم رفته تا نظر آن‌ها را در مورد پدیده‌ی دوردور جویا شود.
دوردور با هدف پیرمردی که روی نیمکت پارک نشسته بود، به خبرنگار گلونی گفت:
زمان ما این چیزها نبود که سوار ماشین‌مان شویم و بی‌هدف درون خیابان‌ها چرخ بزنیم.
ما سوار بر موتورگازی‌مان می‌شدیم و کاملاً هدفمند در خیابان‌ها می‌چرخیدم.
هدف‌مان هم این بود که پوز بچه..