دلیل گرانی تخم مرغ

گرانی به تخم مرغ است

0

گلونی: گرانی به تخم مرغ است
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران گفت: کارتن و شانه تخم مرغ به سختی یافت می‌شود. و این شاید آغازی باشد برای گرانی مجدد تخم‌مرغ.
پایگاه خبری گُلوَنی، محسن فراهانی: خدا را هزار مرتبه شکر همیشه یک دلیلی برای گرانی وجود دارد. گویا شعار برخی مدیران برای گران کردن اقلام مختلف این است که «یا دلیلی خواهم یافت یا دلیلی خواهم ساخت».
غذای کار راه انداز از سال‌ها پیش، تخم‌ مرغ یکی از مواد غذایی اقشار ضعیف جامعه بوده است.
دانشجوها و سربازان و مجردها امیدشان برای پر کردن نیمی از وعده‌های غذایی هفته، همین تخم‌ مرغ است.
حالا اما این عزیزان هر روز خبرهای ناخوشی از قیمت این کارراه‌انداز زندگی می‌شنوند.
دلایل گرانی تخم مرغ یک روز مرغ‌ها مریض می‌شوند، تخم‌مرغ گران می‌شود.
یک روز خروس‌ها مریض می‌شوند، تخم‌مرغ گران می‌شود.
یک روز کلاغ‌ها مریض می‌شوند، تخم‌مرغ گران می‌شود.
چون وقتی کلاغ‌ها مریض می‌شوند، می‌آیند غذای مرغ‌ها را می‌خورند.
خیال‌تان راحت، تاثیر مستقیم نمی‌گذارند. یک روز غذای مرغ‌ها گران می‌شود، تخم‌مرغ گران می‌شود.
یک روز خروس‌ها سردی م..