حقوق نمایندگان

ده پیشنهاد برای سامانه انتشار فیش حقوقی

0

گلونی: ده پیشنهاد برای سامانه انتشار فیش حقوقی
پایگاه خبری گُلوَنی، معین بادپا: سامانه انتشار فیش حقوقی مسئولان و نمایندگان در حال طراحی است. بعد از خواندن این خبر، پیشنهاداتی برای طراحی صحیح این سامانه ارائه می‌کنیم.
یک. برای آنکه بستگان مسئولان از سمت آنها سوء‌استفاده نکنند و آنها را در رودربایستی برای راه انداختن امور و حل مشکلات نیندازند، پست و مسئولیت افراد در سامانه درج نشود.
دو. فیش حقوقی تمامی افراد با اسامی مستعار آنها یا به صورت حرف اول نام و نام خانوادگی در سامانه ثبت شوند.
سه. سامانه فیش حقوقی نیاز به فضای زیادی ندارد و می‌تواند به صورت دوره‌ای حقوق جدید هر فرد جایگزین عدد قبلی او یا مسئول قبلی همان پست شود.
چهار. جهت شفاف‌سازی بیشتر فیش تلفن، آب، برق، گاز و سایر قبوض به خصوص هزینه اینترنت هم منتشر شود تا مردم بدانند این حقوق صرف چه هزینه‌هایی برای مردم می‌شود.
فیش حقوقی تو کجاست؟ پنج. طبق تجربه پویش فرزندت کجاست، می‌توان از مسئولان درخواست کرد تا خودشان رقم فیش حقوقی خود را برای انتشار اعلام کنند.
شش. وصل یا قطع بودن یارانه مسئولان هم به عنوان یک تیک سبز یا قرمز در ..