جراحی اتاق عمل

گاز استریل مقصر اصلی جاماندن در شکم بیمار است

0

گلونی: گاز استریل مقصر اصلی جاماندن در شکم بیمار است
پایگاه خبری گُلوَنی، معین بادپا: مقصرین یک بیمارستان دولتی به خاطر جا ماندن گاز استریل در شکم بیمار فقط سه درصد مقصر شناخته شدند.
البته ما اطلاع دقیقی از ۹۷ درصد بقیه نداشتیم. شاید اگر ۹۶ و چهار درصدی تقسیم می‌شد حدس زدن آسان بود. به هرحال ما تلاش خودمان را کردیم.
سهم بیمار بیش از گاز استریل هفت درصد، بیمار به دلیل مریض شدن و به خصوص مریضی نیاز به جراحی.
نه و نیم درصد، بیمار به دلیل مراجعه به این بیمارستان دولتی
چهار و نیم درصد، بیمار به دلیل عدم هضم گاز استریل در مدت زمان کوتاه
ده و نیم درصد، بیمار به دلیل عدم دفع در مدت زمان کوتاه
شش درصد، همراهان بیمار به علت همراهی بیمار و شراکت در جرم.
همه نهادهایی که مقصرند هشت درصد، صدا و سیما به علت عدم اطلاع‌رسانی درباره نحوه برخورد صحیح با گاز داخل شکم و کوتاهی در آموزش در این زمینه.
نه درصد، سایت‌های خبری به دلیل پوشش این خبر
پنج درصد، مدیران قبلی به دلیل تکرار تجربه.
شش درصد، سازمان آب به دلیل کاهش کیفیت جهت حل کردن گاز در شکم.
چهار و نیم درصد، وزارت آموزش و پرورش به دلیل کوتا..