تعطیلی در زمستان

چرا تعطیلات زمستانی مدارس ۵ روزه است؟

0

گلونی: چرا تعطیلات زمستانی مدارس ۵ روزه است؟
وزیر آموزش و پرورش: تعطیلات زمستانی مدارس ۵ روز خواهد بود یعنی ۵ روز تعطیلات میان ترم در نظر داریم اما اینکه این تعطیلی به اجازه مجلس یا شورای عالی آموزش و پرورش نیاز دارد محل تردید است.
پایگاه خبری گُلوَنی، محسن فراهانی: شاید برای‌تان سوال باشد که چرا ۵ روز؟ برخی‌ها می‌گویند چه خبر است،
پنج روز دانش‌آموز را از درس و مشق بیاندازیم؟ بعضی‌های دیگر هم می‌گویند ۵ روز کم است. در زیر ما جواب این دو گروه را داده‌ایم و مستند و مستدل اثبات می‌کنیم که ۵ روز بسیار مناسب است.
جواب آن‌ها که می‌گویند ۵ روز زیاد است واقعا ما متوجه نمی‌شویم این دوستان چرا اعتراض دارند؟ کجای پنج روز زیاد است؟ پنج روزه کجا می‌شود رفت؟
خانواده بخواهد شمال برود، اینقدر ترافیک است که دو روز باید بروند، دو روز هم برگردند. بالاخره حداقل یک روز باید آن‌جا بمانند تا اشغال‌هایشان را درون جنگل و دریا بریزند یا نه؟
از طرفی شمال را هم نمی‌شود کنسل کرد. چون پدر خانواده با کلی دوز و کلک چند روز اداره را می‌پیچاند که خانواده را ببرد عشق و حال. آن وقت مدرسه‌ی بچه گیر می‌دهد و اجازه نم..