بهداشت دهان و دندان

دهان سرویس کیست؟

0

گلونی: دهان سرویس کیست؟
دهان سرویس به چه معناست؟ به چه کسی گفته می‌شود؟ این متن حاوی مطالبی است که شاید این سوالات را پاسخ بدهد.
پایگاه خبری گُلوَنی؛ محسن فراهانی: یکی از اصول بهداشتی که رعایت آن باعث افزایش بهداشت و سلامت عمومی جامعه می‌شود، مسواک زدن است.
به اعتقاد بسیاری از متخصصان، بعد از هر وعده‌ی غذایی می‌بایست مسواک زد تا دندان‌های سالم و سلامتی داشته باشیم.
خبرنگار ما که قبل از هر مهمانی اقدام به مسواک زدن می‌کند، به میان مردم رفته تا نظر آن‌ها را در همین مورد جویا شود.
پیرمرد دهان سرویس پیرمردی که روی نیمکت پارک نشسته بود، به خبرنگار گلونی گفت:
من به شدت به بهداشت دهان و دندانم اهمیت می‌دهم.
به این صورت که روزی سه وعده مسواک می‌زنم و سه وعده خلال دندان می‌کنم.
سه وعده نخ دندان می‌کشم، سه وعده آب نمک غرغره می‌کنم و سه وعده هم همسرم را به بازار می‌برم.
خبرنگار ما با تعجب پرسید: تمام موارد درست اما مورد آخر چه ربطی به بهداشت دهان و دندان دارد؟
پیرمرد به آرامی پاسخ داد:
به این خاطر می‌گویم که هر وقت همسرم را به بازار می‌برم دهانم سرویس می‌شود.
پیرمرد ادامه داد:
من ..