بهترین سن بازنشستگی

سن بازنشستگی برای برخی تعریف نشده است

0

گلونی: سن بازنشستگی برای برخی تعریف نشده است
پایگاه خبری گُلوَنی، معین بادپا: در نظرسنجی موسسه بنک ریت، ۶۱ سالگی بهترین سن بازنشستگی و ۶۳ سالگی واقع بینانه‌ترین سن برای بازنشستگی انتخاب شد.
البته اینها آمار است و سن بازنشستگی برای گروه‌های مختلف مردم فرق می‌کند. اما گروه هایی هستند که سن بازنشستگی ندارند. سه نمونه از آنها را برایتان توضیح می‌دهیم.
سلبریتی‌ها بدون سن بازنشستگی فضای مجازی سن بازنشستگی برای گروهی را به شدت افزایش داده است.
به طوری که هیچ گونه محدودیتی برای خودشان تعریف نمی‌کنند.
اگرچه برخی از نظر مالی خیلی زود تامین میشوند. اما هیچ وقت حس بازنشستگی ندارند.
مشکل اصلی اینجاست که گاهی اوقات نمی‌توان از روی کارهایشان، سن آنها را تشخیص داد.
البته سلبریتی‌ها همیشه از زیاد بودن دغدغه‌شان صحبت می‌کنند.
اگر درباره هر موضوعی سریع نظرات تخصصی ندهند، از دغدغه‌هایشان کاسته می‌شود.
مدیران بدون سن بازنشستگی مقاومت برخی از مدیران برای بازنشستگی نشان‌دهنده گونه عجیبی از افراد است.
این مدیران کاری با بهترین و واقع‌بینانه‌ترین سن ندارند.
آنها نه دوست دارند تجربیات خودشان را در اخ..