بلیت سینما

مشکلات سینما و چیپس خوردن عشاق در ته سالن

0

گلونی: مشکلات سینما و چیپس خوردن عشاق در ته سالن
در این مطلب از مشکلات سینما گفتیم. از خشم و خیانت در سینما. از چیپس خوردن عشاق در انتهای سالن تاریک سینما. از شوخی‌های جنسی فیلم‌ها و…
پایگاه خبری گُلوَنی؛ محسن فراهانی: سینما رفتن و فیلم دیدن یکی از تفریحات سالم ایرانی‌ها به حساب می‌آید. این تفریح اما گاهی یک سری حواشی به دنبال دارد که خبرنگار ما سعی کرده‌است در این گزارش به آن بپردازد. گزارشی در مورد مشکلات سینما رفتن.
شوخی‌های جنسی و نمایش خیانت و خشونت پسر جوانی که عاشق سینما بود به خبرنگار گلونی گفت:
آن‌قدر که من به سینما رفته‌ام، بازیگران ایرانی به سینما نرفته‌اند.
به جرأت می‌توانم بگویم که نیمی از فروش فیلم‌ها از بلیت‌هایی است که من خریده‌ام.
من شیفته‌ی فیلم‌های ایرانی هستم.
مخصوصاً فیلم‌های طنزی که پر است از شوخی‌های غیر اخلاقی.
وقتی این فیلم‌های مثبت ۱۸ سال را می‌بینم تا سه روز می‌خندم.
خبرنگار ما از این جوان پرسید: آیا خانواده‌تان را هم برای دیدن این فیلم‌ها به سینما می‌آورید؟
وی پاسخ داد: مگر مغز آهو خورده‌ام؟ حیا هم خوب چیزی است.
البته من عاشق فیلم‌های مفهومی نیز ه..