بازنشستگان شاغل

بازنشستگان شاغل دولتی بدون مقاومت بروند خانه

0

گلونی: بازنشستگان شاغل دولتی بدون مقاومت بروند خانه
پیشنهاد می‌کنیم بازنشستگان شاغل دولتی را با صندلی‌هایشان صادر کنید؛ شاید روسای لژیونر برای باقی دنیا هم به اندازه ما جذاب باشد.
پایگاه خبری گُلوَنی،‌ مهدیسا صفری‌خواه: رئیس بازرسی کل کشور، به بازنشستگان شاغل در دستگاه‌های دولتی ۶۰ روز فرصت داد تا پست خود را ترک کنند.
بازنشستگان شاغل دولتی به صندلی چسبیده‌اند واقعیت این است که از شنیدن این خبر خوشحالیم؛ اما هنوز نمی‌دانیم دولت برای آنهایی که به صندلی ریاست خود چسبیده‌اند، چه تدبیری اندیشیده‌ است.
پیشنهاد می‌کنیم بازنشستگان شاغل دولتی را با صندلی‌هایشان صادر کنید؛ شاید روسای لژیونر برای باقی دنیا هم به اندازه ما جذاب باشد.
چند شغله‌ها در موزه خبر خوش اینکه چندشغله‌ها هم شامل این طرح می‌شوند، اما برای آنها تمهیدات خاصی باید اندیشید.
می‌توان آنها را به عنوان نمونه نادر مدیر نستوه، ثبت ملی کرد. اجازه بدهید ما در موزه آنها را تماشا کنیم. بالاخره این حجم از مدیریت کلان برای ما هم جذاب است.
ژن‌ خوب‌ها در راه اثبات نسبت خانوادگی خبر بد برای همه ژن خوب‌هایی که تغییر نام خانوادگی دادند ای..

بازنشستگان شاغل اجازه بدهند ما هم لذت می‌بریم

0

گلونی: بازنشستگان شاغل اجازه بدهند ما هم لذت می‌بریم
پایگاه خبری گُلوَنی، رضا ساکی: رئیس بازرسی کل کشور، به بازنشستگان شاغل در دستگاه‌های دولتی ۶۰ روز فرصت داد تا پست خود را ترک کنند.
ایران در آستانه یک تحول بزرگ اگر بازنشستگان شاغل بی‌خیال بشوند و بروند از دوران بازنشستگی استفاده کنند.
ایران در آستانه یک حرکت رو به جلوست اگر پیرمردها جای خود را به جوان‌ها بدهند.
بازنشستگان شاغل طی ۶۰ روز پست خود را ترک کنند رئیس بازرسی کل کشور خیلی رک گفته است بازنشستگان شاغل طی ۶۰ روز پست خود را ترک کنند.
یعنی پست خود را ترک کنند و بروند و دیگر به اداره برنگردند. بروند از باقی زندگی لذت ببرند و لذت بردن از کار را بگذارند برای جوانان مملکت.
بازنشستگان شاغل طبق قانون باید بروند خانه. نه به هر دری بزنند که در اداره بمانند.
ای بازنشستگان شاغل عزیز بگذارید ما هم از کار کردن لذت ببریم. نمی‌شود که دائم شما لذت ببرید.
ما جوان‌ها هم دوست داریم از کار کردن لذت ببریم. خسته شده‌ایم از لذت موادمخدر و مشروبات الکی و مکیدن سماق.
پس خواهش می‌کنیم به احترام قانون بروید و اداره‌ها را ترک کنید.
بروید با نوه‌ه..