انتقاد به نمایندگی های فروش خودرو

خودرو را تحویل نمی‌دهند و شلیک هم می‌کنند

0

گلونی: خودرو را تحویل نمی‌دهند و شلیک هم می‌کنند
دو نفر با حضور در یکی از نمایندگی‌های خودروی شهر همدان به علت تاخیر در تحویل خودرو با مسئول این نمایندگی مشاجره کردند.
افزایش مشاجره و درگیری لفظی بین دو طرف ماجرا موجب شد که مالک نمایندگی با استفاده از سلاح گرم به سمت آنها شلیک کند.
پس از شلیک تیر اول به سمت پای یکی از معترضان، اسلحه دچار مشکل شده و شلیک نکرد اما مالک نمایندگی اسلحه را کنار گذاشته و با استفاده از چاقو چندین ضربه به ناحیه سرو گردن دیگر فرد مراجعه‌کننده وارد کرد.
پایگاه خبری گُلوَنی، محسن فراهانی: درسته شعار ما اینه که «حق با مشتری است» اما اگر بخوایید حرف زیادی بزنید، ناموساً تیزی رو برمی‌داریم از حوالی ناف می‌دیم تو، می‌کشیم بالا، حوالی گلو میاریم بیرون. خودرو رو ورمی‌داری یا ورت داریم؟
جدول نحوه‌ی برخورد با منتقدین خودرو ۱- اگر به تاخیر در زمان تحویل انتقاد داشته باشید:
یک گلوله در پا + چهار ضربه چاقوی میوه‌خوری به مواضع حساس
۲- اگر به نداشتن زه انتقاد داشته باشید:
یک چک افسری + یک فحش آب‌دار که تا دو روز بسوزید
۳- اگر به مغایرت رنگ ماشین سفارشی و ماشین تحویلی..