اصول پیاده روی

پیاده‌ روی تا دستشویی

0

گلونی: پیاده‌ روی تا دستشویی
پایگاه خبری گُلوَنی،محسن فراهانی: پیاده‌ روی یکی از بهترین و ارزان‌ترین ورزش‌هایی است که افراد مختلف جامعه می‌توانند انجام دهند.
خبرنگار گلونی که به علت عدم دریافت حقوق خود از راه‌آهن تا ونک را پیاده طی می‌کند، نظر مردم را نیز در رابطه با این ورزش جویا شده است. توجه شما را به این گزارش جلب می‌کنیم.
چی؟ کجا؟ هان؟ پیرمردی که روی نیمکتی در پارک نشسته بود، به خبرنگار گلونی گفت:
پیاده‌روی یکی از بهترین روش‌های مبارزه با ابتلا به آلزایمر است.
من در جوانی وقت چندانی برای ورزش کردن نداشتم اما همان مقداری که تا دستشویی پیاده می‌رفتم، مرا در برابر آلزایمر بیمه کرده است.
خبرنگار ما از او خواست بیشتر در مورد فواید این ورزش صحبت کند که آن پیرمرد با تعجب گفت:
چی؟ پیاده‌روی دیگر چیست؟
شما اینجا چه کار می‌کنید؟ من کی هستم؟ اینجا کجاست؟
پیاده‌روی با شرت پسر جوانی که با شُرت ورزشی در حال پیاده‌ روی بود، به خبرنگار گلونی گفت:
این ورزش در تنظیم سیستم تنفسی افرادی که پیاده‌روی می‌کنند بسیار مؤثر است.
وی سرعتش را بالا برد و ادامه داد:
اگر هم‌وطنان گرامی روزی یک ساعت ..